Ogólnie

 

Plany nauczania przedmiotów realizowanych w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych są dostępne                                                                                                                               do wglądu u Prowadzącego zajęcia w tzw.teczce przedmiotu.


                                                   Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych wraz z Zakładem Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych

                                                           w roku akademickim 2023/2024

                                                         realizuje następujące przedmioty:

Kierunek Dietetyka, studia I stopnia:

 • Organizacja pracy
 • Wyposażenie techniczne
 • Profilaktyka chorób metabolicznych
 • Współczesne trendy żywieniowe
 • Poradnictwo dietetyczne
 • Podstawy dietetyki - częściowo
 • Żywienie kliniczne

 Kierunek Dietetyka, studia II stopnia:

Przedmioty ogólne:

 • Patofizjologia kliniczna
 • Fizjologia żywienia człowieka
 • Żywienie kliniczne
 • Metodologia badań (studia niestacjonarne)
 • Dokumentacja żywieniowa
 • Badania żywieniowe

Specjalność Dietetyka pediatryczna:

 • Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowozależnych
 • Planowanie żywienia zbiorowego dzieci

Specjalność Psychodietetyka:

 • Profilaktyka chorób związanych z nieprawidłowym odżywieniem
 • Postępowanie psychodietetyczne w gabinecie dietetyka
 • Postępowanie żywieniowe osób z zaburzeniami odżywiania
 • Żywność i żywienie w chorobach nowotworowych

Specjalność Dietetyka onkologiczna (w sytuacji otwarcia się specjalności):

 • Propedeutyka chorób nowotworowych
 • Leki onkologiczne. Interakcje z żywieniem
 • Żywienie w chorobach nowotworowych
 • Patofizjologia niedożywienia i zaburzeń metabolicznych w nowotoworach złośliwych
 • Wsparcie psychodietetyczne pacjenta onkologicznego

Specjalność Dietetyka bariatryczna (w sytuacji otwarcia się specjalności):

 • Patofizjologiczne i metaboliczne aspekty zabiegów bariatrycznych
 • Postępowanie dietetyczne w bariatrii
 • Propedeutyka chirurgii bariatrycznej
 • Wsparcie psychodietetyczne w bariatrii
 • Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci i dorosłych

Specjalność Dietetyka w sporcie:

 • Planowanie żywienia w różnych formach aktywności fizycznej

Specjalność Koordynator w opiece onkologicznej:

 • Podstawy leczenia onkologicznego
 • Podstawy żywienia onkologicznego

Kierunek Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym, studia II stopnia:

 • Profilaktyka chorób żywieniowozależnych

Ponadto:

Działalność dydaktyczna nie ogranicza się wyłącznie do realizowania zajęć dydaktycznych na Uczelni. Pracownicy Zakładu jak i słuchacze studiów doktoranckich aktywnie uczestniczą w życiu społecznym mieszkańców Śląska, organizując i wygłaszając prelekcje mające na celu propagowanie wiedzy dotyczącej żywności i żywienia. Ponadto biorą aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu akcji, kampanii i warsztatów społecznych, jak również publikują krótkie prace w lokalnej prasie czy portalach społecznościach. Wszystkie te działania mają na celu kształtowanie prozdrowotnych zachowań wśród mieszkańców Śląska jak również podnoszenie ich  wiedzy na temat żywności i żywienia. 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                  Informujemy, iż dostępny jest skrypt pt.

                                   "Dietoprofilaktyka chorób żywieniowozależnych. Wybrane zagadnienia. Część I"

                                                                                          oraz

                                 "Dietoprofilaktyka chorób żywieniowozależnych. Wybrane zagadnienia. Część II".

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa ŚUM: http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=18&products_id=169.