Profilaktyka chorób metabolicznych

Profilaktyka chorób metabolicznych

 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów licencjackich/ dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2022/2023

studia stacjonarne

rok I

 

Nazwa przedmiotu: Profilaktyka chorób metabolicznych