Osiągnięcia naukowe

Publikacje oraz doniesienia zjazdowe

Publikacje oraz doniesienia zjazdowe

 
Osiągnięcia naukowe 2023 rok

 

Praca Zespołu Katedry Profilaktyki Chorób Metabolicznych
wśród 40 najlepszych prac posterowych
podczas Europejskiego Kongresu Endokrynologicznego w Istambule!!!!

 

 

Praca pt. The new anthropometric indices and atherogenic indices are correlated with lipid status in women with PCOS znalazła się
w grupie 40 najlepszych prac posterowych i została nominowana do Poster Award
podczasc Europejskiego Kongresu Endokrynologicznego w Istabmule.

Pracę wyłoniono spośród ponad 800 zgłoszonych prac. 

To ogromne wyróżnienie dla pracy Naszego Zespołu

 

 

Sesja posterowa podcza 25th European Congress of Endocrinology

  • Nowak J, Marzena J, Jagielski P, Hudzik B, Kulik-Kupka K,  Zubelewicz-Szkodzińska B. The new anthropometric indices and atherogenic indices are correlated with lipid status in women with PCOS. 25th European Congress of Endocrinology, Istambuł.
  • Nowak J, Marzena J, Jagielski P, Hudzik B, Kulik-Kupka K,  Zubelewicz-Szkodzińska B. The new anthropometric indices and atherogenic indices are correlated with glucose status in women with PCO. 25th European Congress of Endocrinology, Istambuł.

            

 

Publikacje naukowe 2023 rok

Jabczyk M., Nowak J., Jagielski P., Hudzik B., Kulik-Kupka K., Lar K., Zubelewicz-Szkodzińska B. Metabolic deregulations in patients with polycystic ovary syndrome. Metabolites 2023, 13, 2.

IF: 5.581

MNiSW:100

Publikacje naukowe 2022 rok

 

Sikora-Skrabaka M., Walkiewicz KW., Nowakowska-Zajdel E., Waniczek D., Strzelczyk JK.: ADAM10 and ADAM17 as Biomarkers Linked to Inflammation, Metabolic Disordesr and Colorectal Cancer. Curr. Issues Mol. Biol. 2022, 44(10), 4517-4527

IF: 2.976  

 

Kulik-Kupka K., Jabczyk M., Nowak J.,Jagielski P., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Fetuin-A and Its Association with Anthropometric, Atherogenic, and Biochemicak Parameters and Indices among Women with Polycystic Ovary Syndrowe. Nutrients 2022, 14, 4034.

IF: 6.706

MNiSW:140

 

Łaskawiec D, Grajek M, Szlacheta P, Korzonek-Szlacheta I. Post-Pandemic Stress Disorders as an Effect of the Epidemiological Situation Related to the COVID-19 Pandemic. HealthCare 2022, 10.3

IF: 3.160

MNiSW:100

 

 

 

Osiągnięcia naukowe 2022:

Sesja posterowa podcza 24th European Congress of Endocrinology

  • Nowak J., Jabczyk M., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B.: 25(OH) D vitamin D status and anthropometric parameters among patients hospitalized in geriatric department. 24th European Congress of Endocrinology, Milan.

  • Kowalska J., Zieleń-Zynek I., Nowak J., Włodarczyk A., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Association between cortisol/DHEA-S ratio and inflammatory indicators in patients with non-functioning adrenal incidentalomas. 24th European Congress of Endocrinology, Milan.

 

 

Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 2022, 31.08-02.09.2022 r., Gdańsk ; w ramach tej konferencji wystpienie: 

  1. Poster: Dugotrwała odpowiedź u chorego z rakiem nerkowokomórkowym na terapi temsyrolimusem; autorzy: Agnieszka Kalita, Magdalena Sikora-Skrabaka, Maria Dąbrowska, Ewa Nowakowska-Zajdel 

 


 Publikacje naukowe 2021 rok

Jabczyk M., Nowak J., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Curcumin and its potential impact on microbiota. Nutrients 2021, 13(6):1-12.

IF: 6.706

MNiSW:140

 

 

 

 

Jabczyk M., Nowak J., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Microbiota and Its Impact on the Immune System in COVID-19 - A Narrative Review. Journal of Clinical Medicine 2021, 10, 4537.

IF: 4.241

MNiSW: 140

 

 

Jabczyk M., Nowak J., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Diet, probiotics and their impact on the gut microbiota during the COVID-19 pandemic. Nutrients 2021, 13, 1-11. 


IF: 6.706

MNiSW:140

 

 

Hudzik B., Nowak J., Szkodziński J., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Visceral Adiposity in Relation to Body Adiposity and Nutritional Status in elderly Patients witj Stable Coronary Artery disease. Nutrients 2021, 13, 2351.

IF: 6.706

MNiSW:140

 

Jabczyk M., Nowak J., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Curcumin and Its Potential Impact on Microbiota. Nutrients 2021, 13, 2004.

IF: 6.706

MNiSW:140

 

Hudzik B., Nowak J., Szkodziński J., Danikiewicz A., Korzonek-Szlacheta I., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Discordance between Body-Mass Index and Body Adiposity Index in the Classification of Weight Status of Elderly Patients with Stable Coronary Artery Disease. J.Clin.Med. 2021, 10(5): 1-12.

IF: 4.241

MNiSW:140

Nowak J, Hudzik B., Jagielski P., Kulik-Kupka K., Danikiewcz A., Zubelewicz-Szkodzińska B.:  Lack of seasonal variations in vitamin D concentrations among hospitalized elderly patients. Int.J.Environ.Res.Publ.Health 2021.; 18(4):1-10.

IF:3.390

MNiSW:70

 

 

 

 

Osiągnięcia naukowe 2021 rok

Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 2021, 09-11.09.2021 r., Kraków; w ramach tej konferencji trzy wystpienia: 

  1. Poster: Toksyczność skróna w trakcie immunoterapii przyczyną zakończenia leczenia.; autorzy: Agnieszka Kalita, Magdalena Sikora-Skrabaka, Ewa Nowakowska-Zajdel 
  2. Poster: Długotrwała odpowiedż na dwie linie leczenia w zaawansowanym jasnokomórkowym raku nerki.; autorzy: Agnieszka Kalita, Magdalena Sikora-Skrabaka, Katarzyna Walkiewicz 
  3. Prezentacja ustna: Hepatotoksyczność w trakcie leczenia przeciwnowotworowego czy zawsze jest wynikiem stosowanej terapii?; autorzy: Agnieszka Kalita, Magdalena Sikora-Skrabaka, Ewa Nowakowska-Zajdel
    Osoba prezentujca: Agnieszka Kalita

 Publikacje naukowe 2020 rok

 

Hudzik B, Nowak j, Zubelewicz-Szkodzińska B: Consideration of immunomodulatory actions of morphine in COVID-19 – Short report. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2020; 24:13062-13064.

IF: 3.507

MNiSW: 70

 

 

Aleksander D, Bartosz H, Nowak J, Kowalska J, Zieleń-Zynek I,  Szkodzinski J, Tun HN, Zubelewicz-Szkodzinska B: Serum Gamma Glutamyltransferase Is Associated with 25-Hydroxyvitamin D Status in Elderly Patients with Stable Coronary Artery Disease. International Journal ofEnvironmental Research and Public Health 2020; 17:8980.

IF: 3.390

MNiSW: 70

 

 

Stefaniak A, Partyka R, Duda S, Ostręga W, Niedziela J, Nowak J, Malinowska-Borowska J, Rywik T, Leszek P, Hudzik B, Zubelewicz-Szkodzińska B, Rozentryt P.: The Association between Serum Levels of 25[OH]D, Body Weight Changes and Body Composition Indices in Patients with Heart Failure. J Clin Med. 2020 Apr 24;9(4):1228.

IF:3.303

MNiSW:140

 

Walkiewicz K, Janion K, Copija A, Fatyga E, Muc-Wierzgoń M, Nowakowska-Zajdel E.: Evaluation of cognitive function, functional efficiency and mood disorders in elderly hospitalized patients. J. Publ. Health Nurs. Med. Resc. 2019;3:52-57.
MNiSW:20

 

Janion K, Szczepańska E, Nowakowska-Zajdel E, Copija A, Strzelczyk J.: Oxidative stress and lipid peroxidation in patients with colorectal cancer – a preliminary research. J. Publ. Health Nurs. Med. Resc. 2019;3:45-51.
MNiSW:20

 

Janion K, Szczepańska E, Nowakowska-Zajdel E, Strzelczyk J, Copija A.: Selected oxidative stress markers in colorectal cancer patients in relation to primary tumor location – a preliminary research. Medicina-Lithuania 2020;56(2):1-12.
IF:1.205
MNiSW:40

 

Janion K, Szczepańska E, Nowakowska-Zajdel E, Walkiewicz K, Strzelczyk J.: Lipid peroxidation and total oxidant/antioxidant status in colorectal cancer patients. J Biol Regul Homeost Agents 2020;34(1):239-244.
IF:1.506
MNiSW:70

 

Copija A, Nowakowska-Zajdel E, Janion K, Walkiewicz K.: Clinical Characteristics of Colorectal Cancer Patients in terms of Selected Platelet Indices. Dis Markers. 2020;2020:6145604.
IF:2.738
MNiSW:70

 

Nowak J, Podsiadło A, Hudzik B, Jagielski P,Grochowska-Niedworok E, Gąsior M, Zubelewicz-Szkodzińska B: Food intake changes across the menstrual cycle: a preliminary study.
Pilęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2020, 10; 1: 5-11

MNiSW: 5 

 


 

Osiągnięcia naukowe 2020 rok 

Sesja posterowa podczas 22nd European Congress of Endocrinology – e-ECE [online]:

Does 25-OH vitamin D concentration correlate with adipocytokines in patients with non-functioning adrenal incidentalomas – preliminary study. Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Bartosz Hudzik, Aleksander Danikiewicz, Patryk Szlacheta, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

Could omentin concentration be an indicator of cardiovascular risk in PCO-S. Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Ilona Korzonek-Szlacheta, Aleksander Danikiewicz, Bartosz Hudzik, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

Which of the anthropometric indicators is the most useful tool in the assessment of potential inflammation in patients with non-functioning adrenal incidentalomas. Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Justyna Nowak, Ilona Korzonek-Szlacheta, Bartosz Hudzik, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

 

 


 

Publikacje naukowe 2019 rok

 


Hudzik B, Budaj A, Gierlotka M, Witkowski A, Wojakowski W, Zdrojewski T, Gil R, Legutko J, Bartuś S, Buszman P, Dudek D, Gąsior M.: Assessment of quality of care of patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2019 Nov 25:2048872619882360.

IF: 3.813

MNiSW: 100


Niedziela JT, Hudzik B, Strojek K, Poloński L, Gąsior M, Rozentryt P.: Weight loss in heart failure is associated with increased mortality only in non-obese patients without diabetes. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2019 Dec;10(6):1307-1315.

IF: 9.802

MNiSW: 200


Desperak P, Hudzik B, Gąsior M.: Assessment of patients with coronary artery disease who may benefit from the use of rivaroxaban in the real world: implementation of the COMPASS trial criteria in the TERCET registry population. Pol Arch Intern Med. 2019 Aug 29;129(7-8):460-468.

IF: 3.007

MNiSW: 100

 

Borowicz A, Nadolny K, Bujak K, Cieśla D, Gąsior M, Hudzik B.: Paramedic versus physician-staffed ambulances and prehospital delays in the management of patients with ST-segment
elevation myocardial infarction.
Cardiol J. 2019 Jul 17.

IF: 1.669

MNiSW: 40

 

Nowak J, Hudzik B, Niedziela JT, Rozentryt P, Ochman M, Przybyłowski P, Zembala M, Gąsior M: The role of echocardiographic parameters in predicting survival of patients with lung
diseases referred for lung transplantation.
Clin Respir J. 2019 Apr;13(4):212-221

IF: 1.514

MNiSW: 70

 

Wacławski J, Wilczek K, Hudzik B, Pres D, Hawranek M, Milewski K, Chodór P, Zembala M, Gąsior M: Aortic balloon valvuloplasty as a bridge-to-decision in patients with aortic stenosis.
Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2019;15(2):195-202.

 IF: 1.347

MNiSW: 40

 


Zieleń-Zynek I, Kowalska J, Będkowska-Szczepańska A, Ziółkowski G, Gąsior M, Hudzik B, Zubelewicz-Szkodzińska B: Interakcje wybranych leków kardiologicznych ze składnikami diety.
Folia Cardiol. 2019: 14; 1:46-51

MNiSW: 20

 

Pyka B, Zieleń-Zynek I, Kowalska J, Ziółkowski G, Hudzik B, Zubelewicz-Szkodzińska B: Zalecenia dietetyczne dotyczące spożywania jodu - w poszukiwaniu konsensusu między kardiologami a endokrynologami. Folia Cardiol 2019 14; 2: 156-160

MNiSW: 20

 

Koszowska A, Brończyk-Puzoń A, Nowak J, Zubelewicz-Szkodzińska B: Ocena wybranych parametrów antropometrycznych i biochemicznych u pacjentek z przewlekłym
autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy ze szczególnym uwzględnieniem stężenia 25(OH)D - doniesienie wstępne. Część II.
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2019, 10; 3: 152-161

MNiSW: 5

 

Nowak J, Kulik-Kupka K, Zubelewicz-Szkodzińska B: Iryzyna - adipomiokina związana z gospodarką węglowodanową organizmu. Część I. Forum Zaburzeń Metabol 2019, 10:2: 71-76

MNiSW: 5

 

Nowak J, Kulik-Kupka K, Zubelewicz-Szkodzińska B: Rola iryzyny w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej - część II. Insulinooporność, cukrzyca typu 1 i 2, cukrzyca ciążowa. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2019, 10;3: 121-133

MNiSW: 5

 

Brończyk-Puzoń A, Koszowska A, Nowak J, Bieniek J, Zubelewicz-Szkodzińska B: Ocena użyteczności wskaźnika wisceralnej tkanki tłuszczowej - VAI w ocenie ryzyka kardiometabolicznego pośród kobiet z zespołem policystycznych jajników. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2019, 10; 4: 202-209

MNiSW: 5

 

Koszowska A, Brończyk-Puzoń A, Nowak J, Zubelewicz-Szkodzińska B: Ocena wybranych parametrów antropometrycznych i biochemicznych u pacjentek z przewlekłym
autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy ze szczególnym uwzględnieniem nowego wskaźnika VAI - doniesienie wstępne. Część I.
Forum Zaburzeń Metabolicznych  2019, 10; 2: 77-87

MNiSW: 5

 


 

 

Osiągnięcia naukowe 2019 rok

Sesja posterowa podczas 21th European Congress of Endocrinology, Lyon:

Discordance between body-mass index and body adiposity index in classification of adiposity status in the elderly. Autorzy: Justyna Nowak, Bartosz Hudzik, Karolina Kulik-Kupka, Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

The role of omentin in inflammation and metabolic syndrome risk assessment in women with PCO-S. Autorzy: Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Justyna Nowak, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

Association between new anthropometric parameters and new inflammation indicators in non-functioning adrenal incidentalomas. Autorzy: Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Justyna Nowak, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

 


 

Publikacje naukowe 2018 rok

 

Korzonek-Szlacheta I, Hudzik B, Danikiewicz A,  Szkodziński J, Lekston A, Gąsior M, Zubelewicz-Szkodzińska B: Pentraxin-3 and coronary artery disease. Exp Gerontol 2018.

IF: 1,88

MNiSW: 20

 

Hudzik B, Korzonek-Szlacheta I,  Szkodziński J, Liszka R, Lekston A, Zubelewicz-Szkodzińska B, Gąsior M: Association between multimorbidity and mean platelet volume in diabetic patients with acute myocardial infarction. Acta Diabetol 2018 Feb;55(2):175-183.

IF: 3,126

MNiSW: 20

 

Korzonek-Szlacheta I, Hudzik B, Zubelewicz-Szkodzińska B, Gąsior M: Płytki krwi ogniwo łączące zakrzepicę ze stanem zapalnym. Folia Cardiol 2018; 13, 4:283288

MNiSW: 9

 

Korzonek-Szlacheta I, Hudzik B, Nowak J, Szkodziński J, Nowak J, Gąsior M, Zubelewicz-Szkodzińska B: Mean platelet volume is associated with serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in patients with stable coronary artery disease. Heart Vessels 2018.

IF: 2,185

MNiSW: 20

 

Korzonek-Szlacheta I, Danikiewicz A, Szkodziński J, Nowak J, Lekston A, Gąsior M, Zubelewicz-Szkodzińska B, Hudzik B: Relationship between plasma pentraxin 3 concentration and platelet indices in patients with stable coronary artery disease. Angiology 2018, 69,3, p.264-269.

IF:3,022

MNiSW:20

 

Brończyk-Puzoń A ,Koszowska A, Nowak J, Kulik-Kupka K,Zubelewicz-Szkodzińska B: Wpływ insulinooporności na stężenie wybranych parametrów biochemicznych w grupie kobiet z zespołem policystycznych jajników. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2018, 9(1): 45-51.

MNiSW: 6

 

Janion K, Stefaniak A, Gwoździewicz J, Ostręga W, Nowakowska-Zajdel E.: Bisfenol A (BPA) w przedmiotach codziennego użytku. Oddziaływanie BPA na organizm ludzki. Przegląd regulacji prawnych. Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 5. Redakcja: Klaudia Pujer Wrocław : Wydawnictwo Exante, 2018, s.95-104

MNiSW: 5,000

 

Janion K, Stefaniak A, Copija A, Gwoździewicz J, Nowakowska-Zajdel E.: Kacheksja w przebiegu choroby nowotworowej - definicja, patogeneza, leczenie farmakologiczne i żywieniowe. Cachexia in cancer - definition, pathogenesis, pharmacological and nutritional treatment. Advanced medicine edition 2018 - palliative care. Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Scientific editors: Marek Mandera, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Dariusz Myrcik. Zabrze : MagMedic, 2018, s.63-77 p-ISBN: 978-83-948384-0-9

MNiSW: 5,000

 

Janion K, Stefaniak A, Walkiewicz K, Ostręga W, Nowakowska-Zajdel E.: Problem sarkopenii w przebiegu choroby nowotworowej - definicja, leczenie, wsparcie żywieniowe. The problem of sarcopenia in cancer - definition, treatment, nutritional support. Advanced medicine edition 2018 - palliative care. Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Scientific editors: Marek Mandera, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Dariusz Myrcik. Zabrze : MagMedic, 2018, s.123-139.

MNiSW: 5,000

 

Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E, Kozieł P, Muc-Wierzgoń M.:  The role of some ADAM-proteins and activation of the insulin growth factor-related pathway in colorectal cancer. Cent.Eur.J.Immunol. 2018 : Vol.43, No.1, p.109-113 p-ISSN: 1426-3912.

IF: 1,787

MNiSW: 15,000

 

Stefaniak A, Janion K, Latos M., Nowakowska-Zajdel E, Żegleń S.: The dieticians' knowledge about nutrition after organ transplantation. J.Publ.Health Nurs.Med.Resc., 2018, No.1, p.36-42

MNiSW: 11.000

 

Waniczek D, Śnietura M, Lorenc Z, Nowakowska-Zajdel E, Muc-Wierzgoń M.: Assessment of PI3K/AKT/PTEN signaling pathway activity in colorectal cancer using quantum dot-conjugated antibodies. Oncol.Lett., 2018 : Vol.15, No.1, p.1236-1240

IF: 1,664

MNiSW: 15,000

 

Janion K, Copija A, Gwoździewicz J, Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E.: Stres oksydacyjny u osób starszych. Oxidative stress in elderly people. Post.Diet.Geriat.Gerontol. 2018, nr 2 (4), s.27-30 p-ISSN: 2450-6117

 


 

Osiągnięcia naukowe 2018 rok

Sesja posterowa podczas 20th European Congress of Endocrinology, Barcelona:

 

 

Adropin concentration correlates with selected anthropometric and biochemical parameters – preliminary report. Autorzy: Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Bartosz Hudzik, Agnieszka Będkowska-Szczepańska, Anna Żyła, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

Visfatin concentration and anthropometric/biochemical parameters in healthy individuals – preliminary study.  Autorzy: Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Bartosz Hudzik, Anna Żyła, Beata Stanuch, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

25-OH vitamin D concentration and inflammation indicators in patients with non-functioning adrenal incidentalomas. Autorzy: Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Agata Kulpok, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

Body composition and concentration of 25-OH vitamin D as metabolic syndrome indicators in patients with non-functioning adrenal incidentalomas. Autorzy: Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Agnieszka Będkowska-Szczepańska, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

Association between anthropometric parameters and lipid and carbohydrate profiles and CRP as inflammation indicator in women with Polycystic Ovary Syndrome. Autorzy: Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Agata Kulpok, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

The risk of cardiovascular diseases in relation to anthropometric parameters and CRP concentration in a group of women with Polycystic Ovary Syndrome. Autorzy: Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Agata Kulpok, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

 


  

Publikacje naukowe 2017 rok

 
Adamek B, Korzonek-Szlacheta I, Nowak J, Nowakowska-Zajdel E, Zubelewicz-Szkodzińska B.: Dietoprofilaktyka chorób żywieniowozależnych. Wybrane zagadnienia. Część I. Pod redakcją: Barbary Zubelewicz-Szkodzińskiej Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2017, 101 s.Monografia naukowa

MNiSW: 25.000

 

Kulik-Kupka K, Nowak J, Korzonek-Szlacheta I, Zubelewicz-Szkodzińska B.: The effects of endocrine disrupting chemicals on the human organism. Post.Hig.Med.Dośw.  (Online)/Adv.Hyg.Exp.Med. (Online), 2017.

IF: 0,783

MNiSW:15

 

Korzonek-Szlacheta I, Danikiewicz A, Szkodziński J, Nowak J, Lekston A, Gąsior M, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska B, Hudzik B: Relationship Between Plasma Pentraxin 3 Concentration and Platelet Indices in Patients With Stable Coronary Artery Disease. Angiology 2017, 1-6.

IF: 3,085

MNiSW: 20

 

Danikiewicz A, Szkodziński J, Hudzik B, Korzonek-Szlacheta I,  Gąsior M, Zubelewicz-Szkodzińska B: Effects of trimetazidine on interleukin-2 and interleukin-8 concentrations in patients with coronary artery disease. Can J Physiol Pharmacol. 2017 Jun;95(6):759-762.

IF: 1,704

MNiSW: 20

 

Hudzik B., Szkodziński J., Gasior M., Zubelewicz-Szkodzińska B: Multiple symmetric lipomatosis. Pol Arch of Int Med 2017, 450-45.

IF: 2,309

MNiSW:30

 

Copija A., Waniczek D., Witkoś A, Walkiewicz K., Nowakowska-Zajdel E: Clinical significance and prognostic relevance of microsatellite instability of sporadic colorectal cancer patients. Int J Mol Sci 2017, Jan 6:18(1) pii: E107.

IF: 3,3226

MNiSW: 30

 

Brończyk-Puzoń A., Jagielski P., Kulik-Kupka K., Koszowska A., Nowak J., Zubelewicz-Szkodzińska B: Usefulness of a new anthropometric indicator -VAI (Visceral Adiposity Index) in the evaluation of metabolic and hormonal disorders in women with polycystic ovary syndrome. Adv Clin Exp Med 2017;26(5): 825-828.

IF: 1,179

MNiSW:15

 

Przybyłowski P, Hudzik B: Does the issue of stored blood get old: is all blood equal? Pol Arch Intern Med. 2017 Aug 9;127(7-8):473-475.

IF: 2,309

MNiSW: 30

 

Karolak W, Wojarski J, Zegleń S, Ochman M, Urlik M, Hudzik B, Wozniak-Grygiel E, Maruszewski M: Superficial herpes simplex virus wound infection following lung transplantation. Transpl Infect Dis. 2017 Aug;19(4):e12703.

IF: 1,719

MNiSW: 20

 


Korzonek-Szlacheta I, Danikiewicz A, Szkodziński J, Nowak J, Lerkston A, Gasior M, Zubelewicz-Szkodzińska B, Hudzik B: Relationship between plasma pentraxin-3 concentration and platelet indices in patients with stable coronary artery disease. Angiology 2017 [in press]

IF:3,085

MNiSW: 20

 

Hudzik B, Szkodzinski J, Korzonek-Szlacheta I, Wilczek K, Gierlotka M, Lekston A, Zubelewicz-Szkodzinska B, Gąsior M: Platelet-lymphocyte ratio predicts contrast-induced acute kidney injury in diabetic patients with myocardial infarction. Biomark Med 2017;10 [in press].

IF: 2,02

MNiSW:25

 

Hudzik B, Szkodziński J, Zubelewicz-Szkodzińska B, Gąsior M: Primary tumor of the heart.  Pol Arch Intern Med. 2017 [in press].

IF: 2,309

MNiSW:30

 

Hudzik B, Hudzik M, Lekston A, Gasior M: Sudden unexplained cardiac deaths in young adults: a call for multidisciplinary approach.  Acta Cardiol. 2017 Jul 26:1-6.

IF: 0,808

MNiSW: 15

 

Hudzik B, Trzeciak P, Gąsior M.: Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2016. Med. Praktyczna 2017;5:46-54.

MNiSW: 11

 

Copija A,  Waniczek D, Witkoś A, Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E.: Clinical significance and prognostic relevance of microsatellite instability in sporadic colorectal cancer patients. Int.J.Mol.Sci.2017; Vol.18, No.1, 107, p.1-12. IF: 3,226 MNiSW: 30

 

Janion K,  Stefaniak A, Nowakowska-Zajdel E.: Leczenie immunosupresyjne u chorych po przeszczepie płuc - działanie uboczne leków i zalecenia żywieniowe.
Immunosuppressive therapy in patients after lung transplant - side effects of drugs and nutritional recommendations. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Choroby. Część 2. / Red.nauk.: Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny
Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017
Opis fizyczny: s.36-42
ISBN: 978-83-65677-19-8 (całość)

MNiSW: 5

 

Janion K,  Stefaniak A, Nowakowska-Zajdel E,  Żegleń S.: Interwencje żywieniowe u chorych na nowotwory złośliwe.
Nutrition intervention in patients with cancer. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Choroby. Część 2. / Red.nauk.: Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny
Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017
Opis fizyczny: s.43-48
ISBN: 978-83-65677-19-8.

MNiSW: 5

 

Witkoś A ,  Copija A,  Nowakowska-Zajdel E: Radical chemiotehrapy of massively disseminated testicular cancer in a 24-year-old patient with acute renal failure and cancer cachexia – case report. Oncol Clin Pract 2017, Vol.13, No. 2, 1-3 ISSN 2450-1654.

MNiSW: 7

 

Stanuch B, Kulik-Kupka K, Nowak J, Zieleń-Zynek I, Kowalska J: Rola mikrobioty jelitowej w profilaktyce i leczeniu choroby Alzheimera. [w:] Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część V. Nyćkowiak J, Leśny J (red.). Poznań 2017.

MNiSW: 5

 

Gosik J, Copija A, Bal A, Waniczek D, Nowakowska-Zajdel E.: Perioperative treatment of patients with potentially resectable gastric cancer. Cancer, disease of civilization. Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Ed.: Kamil Maciąg, Monika Maciąg Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017, s.69-78

MNiSW: 5.000

 

Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E, Strzelczyk J, Dzięgielewska-Gęsiak S, Muc-Wierzgoń M.: Serum levels of ADAM10, ADAM12, ADAM17 AND ADAM28 in colorectal cancer patients. J.Biol.Regul.Homeost.Agents 2017 : Vol.31, No.4, p.929-934

IF: 1,397

MNiSW: 20,000

 

Ciszewska AI., Janecki M, Copija A, Nowakowska-Zajdel E.: Obwodowa polineuropatia indukowana leczeniem przeciwnowotworowym jako problem kliniczny. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy as a clinical problem. Med.Paliat., 2017 : T.9, nr 4, s.204-209

MNiSW: 7.000

 

Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E, Strzelczyk J, Walczak M, Copija A, Janion K, Muc-Wierzgoń M.: Rola aktywacji receptorów dla insulinopodobnych czynników wzrostu w raku jelita grubego. The role activation of insulin-like growth factors in colorectal cancer. OncoReview, 2017 : Vol.7, nr 3, s.B142-B146, s.A116-A120

MNiSW: 8.000

 


 

Osiągnięcia naukowe 2017 rok

 

Obrona z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej mgr Justyny Nowak pt. "Zależności pomiędzy wybranymi parametrami antropometrycznymi a stężeniem 25(OH)D3 u osób po 60 roku życia". 
Recenzentami pracy byli: prof. dr hab.n.med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis oraz prof. dr hab.n.med. Andrzej Brodziak.

Nagroda dla dr n. o zdr. Justyny Nowak za najlepszą prezentację podczas IV Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej Dietetyka gerontologiczna -wyzwania i szanse, która odbyła się w Poznaniu.
Tytuł pracy: Ocena użyteczności podstawowych parametrów i wskaźników antropometrycznych w ocenie zawartości tkanki tłuszczowej wśród pacjentów po 60 roku życia.

Autorzy: Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Anna Brończyk-Puzoń, Aneta Koszowska Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

 


 

Publikacje naukowe 2016 rok

 

Nowak J, Kulik-Kupka K, Brończyk-Puzoń A, Jagielski P, Koszowska A, Zubelewicz-Szkodzińska B: Ocena stężenia 25(OH)D3 oraz wybranych parametrów i wskaźników antropometrycznych wśród pacjentów Oddziału Geriatrii.  Geriatria 2016; 10:137-144.

MNiSW: 6

 

Kulik-Kupka K, Koszowska A, Brończyk-Puzoń A, Nowak J, Gwizdek K, Zubelewicz-Szkodzińska B.: Arsenic - Poison or medicine? Med Pr. 2016;67(1):89-96.

IF:0,416

MNiSW:15

 

Hudzik B., Gąsior M, Zubelewicz-Szkodzińska B.: Thiol/disulfide homeostasis: A new insight into coronary artery ectasia. Arterosclerosis 2016, 253:273-274.

IF:4,239

MNiSW:35

 

Hudzik B, Zubelewicz-Szkodzińska B: Antithyroid drugs during breastfeeding. Clin Endocrinol 2016.

IF:3,327

MNiSW:30

 

Walkiewicz K., Gętek M., Muc-Wierzgoń M.., Kokot T, Nowakowska-Zajdel E.: The importance of ADAM family proteins in malignant tumors. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2016 Feb 11;70(0):67-73.

IF:0,690

MNiSW:15

 


Nowak J.: Przykładowe scenariusze zajęć opracowane przez słuchaczy studiów doktoranckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. : Scenariusz III. Stosowanie substytutów cukru w produkcji żywności niskoenergetycznej. W: Dydaktyka szkoły wyższej o profilu medycznym. [Red.] Katarzyna Herda-Płonka, Grażyna Krzemień. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2016.

 

Koszowska A, Brończyk-Puzoń A, Dittfeld A, Nowak J, Kulik-Kupka K, Zubelewicz-Szkodzińska B: Thyroid functioning, adipocytokines, bone turnover and vitamin D - review of literature. Progress in Health Sciences 2016, 6(1): 188-196.

MNiSW: 6

 

Brończyk-Puzoń A, Piecha D, Koszowska A, Nowak J, Kulik-Kupka K, Zubelewicz-Szkodzińska B: Rola wybranych składników odżywczych diety u kobiet w okresie naturalnej menopauzy – przegląd piśmiennictwa. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2016, 2(2): 83-88.

MNiSW: 6

 

Kulik-Kupka K., Nowak J., Koszowska A., Brończyk-Puzoń A., Dittfeld A., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Witaminy w walce z nowotworami. Med.Rodz.2016; R.19, nr 1, s.26-31.

MNiSW:7

 

Nowak J., Kulik-Kupka K, Brończyk-Puzoń A., Zubelewicz-Szkodzińska B.:Witamina D u osób starszych - niedobory, suplementacja. Post.Diet.Geriat.Gerontol.2016, nr 1, s.9-13.

 

Dittfeld A, Gwizdek K, Koszowska A, Nowak J, Brończyk-Puzoń A, Jagielski P, Oświęcimska J, Ziora K.: Assessing the Risk of Orthorexia in Dietetic and Physiotherapy Students Using BOT (Bratman Test for ORthorexia). Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2016;22(1):6-14.

MNiSW:8

 

Olender J,  Nowakowska-Zajdel E, Kruszniewska-Rajs C,  Orchel J, Mazurek U, Wierzgoń A,  Kokot T, Muc-Wierzgoń M.: Epigenetic silencing of endothelin-3 in colorectal cancer. Int.J.Immunopathol.Pharmacol.2016; Vol.29, No.2, p.333-340.

IF: 2,347

 

Walkiewicz K,  Gętek M, Muc-Wierzgoń M,  Kokot T,  Nowakowska-Zajdel E.: Znaczenie białek z rodziny ADAM w nowotworach złośliwych.
Tytuł angielski: The importance of ADAM family proteins in malignant tumors. Post.Hig.Med.Dośw. (Online)/Adv.Hyg.Exp.Med. (Online)2016; Vol.70, p.67-73.

IF: 0,690

MNiSW: 15

 

Sroka Z, Kozieł P, Walkiewicz K,  Gętek M,  Fatyga E,  Fizia K,  Nowakowska-Zajdel E.: Zaburzenia stanu odżywiania u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Impaired nutritional status in social welfare home residents. Ann.Acad.Med.Siles.2016; Vol.70, s.24-32.

MNiSW: 8.  

 

Waniczek, M. Śnietura, A. Kopeć,  Ścieglińska D,  Pigłowski W,  Lorenc Z, Muc-Wierzgoń M,  Nowakowska-Zajdel E.: A novel quantitative method of pten expression assessment in tumor tissue. J.Biol.Regul.Homeost.Agents2016; Vol.30, No.1, p.79-90.

IF: 1.469

MNiSW: 20

 

Walkiewicz K,  Nasiek-Palka A, Gętek M,  Muc-Wierzgoń M, Kokot T,  Klakla K,  Nowakowska-Zajdel E. Znaczenie substancji aktywnych pochodzenia roślinnego w cukrzycy. Post.Fitoter.2016; T.17, nr 1, s.49-54.

MNiSW: 7  

 

Całyniuk B,  Grochowska-Niedworok E,  Muc-Wierzgoń M,  Nowakowska-Zajdel E, Osowski M.: The effectiveness of the low energy diet in overweight and obese adults. Rocz.Państw.Zakł.Hig.2016; Vol.67, No.2, p.137-146.

MNiSW: 14

 

Muc-Wierzgoń M,  Bednarczyk ,  Nowakowska-Zajdel E,  Kokot T,  Wierzgoń A,  Gola J,  Dudek S, Rozwadowska B,  Jasik K, P Kozieł P,  Walkiewicz K,  Mazurek U: mRNA DUSP - fosfatazy o podwójnej specyficzności w komórkach fibroblastów zakażonych krętkami Borrelia burgdorferi. W: Stawonogi. Zależności w układzie żywiciel-ektopasożyt-patogen. / Red.: Alicja Buczek, Czesław Błaszak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Koliber, 2016 s.217-225
ISBN: 978-83-60497-18-0.

MNiSW: 4

 

Całyniuk B, E Grochowska-Niedworok E,  Kardas M, Muc-Wierzgoń M, Nowakowska-Zajdel E.: Assessment of magnesium influence on fatty acid content in isolated rat hepatocytes subjected to incubation. J.Biol.Regul.Homeost.Agents2016; Vol.30, No.2, p.459-464.

IF: 1,469

MNiSW: 20

 

Copija A, Dariusz Waniczek D, Walkiewicz K,  Głogowski Ł,  Augustyniak H,  Nowakowska-Zajdel E.: PTEN - znaczenie kliniczne w raku jelita grubego.
PTEN - clinical significance in colorectal cancer. OncoReview2016; Vol.6, nr 2, s.115-120.

MNiSW: 8

 

Hofman-Pyka K, Witkoś A,  Lisik T, Nowakowska-Zajdel E.: Late recurrence of breast cancer in a patient with BRCA1 mutation and subsequent radical treatment for colorectal and endometrial cancer - a case report.  Oncol.Clin.Pract2016; Vol.12, No.1, p.29-32
MNiSW: 7

 

Olender J,  Nowakowska-Zajdel E,  Walkiewicz K,  Muc-Wierzgoń M.: Endoteliny a nowotworzenie. Endothelins and carcinogenesis. Post.Hig.Med.Dośw. (Online)/Adv.Hyg.Exp.Med. (Online)2016; Vol.70, p.872-880.

IF: 0,690

MNiSW: 15

 

Walkiewicz K,  Gętek M,  Dzięgielewska-Gęsiak S,  Fizia K,  Muc-Wierzgoń M,  Nowakowska-Zajdel E.: Współwystępowanie niedokrwistości okrwistości i niedoboru witaminy B12 u pacjentów w starszym wieku z zaburzeniami nastroju - doniesienie wstępne. Hygeia Public Health2016; Vol.51,  No.4, p.364-367. MNiSW: 8  

 

Walkiewicz K,  Walczak M,  Copija A,  Augustyniak H, Kokot T,  Muc-Wierzgoń M, Nowakowska-Zajdel E.: Statins and colorectal cancer. Nowotwory/J.Oncol.2016; Vol.66, No.4, p.317-321.

MNiSW: 9

 

Walkiewicz K, Ewa Nowakowska-Zajdel E,  Kozieł P, Małgorzata Muc-Wierzgoń M: The role of some ADAM-proteins and activation of insulin growth factor related pathway in colorectal cancer. Central European Journal of Immunology [in press]. IF: 0,776

MNiSW: 15

 

Walkiewicz K,  Nowakowska-Zajdel E  Strzelczyk J,  Dzięgielewska-Gęsiak S,  Muc-Wierzgoń M.: Serum levels of ADAM 10, 12, 17 and 28 in colorectal cancer patients. Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents [in press].

IF: 1.469

MNiSW: 20

 

Janion K, Copija A,  Walkiewicz K,  Nowakowska-Zajdel E.: Rak jelita grubego u osób starszych - znaczenie peroksydacji lipidów w procesach nowotworzenia. Post.Diet.Geriat.Gerontol.2016, nr 4, s.48-52

 

Walkiewicz K,  Nowakowska-Zajdel E,  Strzelczyk J, Walczak M,  Copija A,  Janion K, Muc-Wierzgoń M: Rola aktywacji receptorów dla insulinopodobnych czynników wzrostu w raku jelita grubego. OncoReview.

MNiSW: 8

 

Pudełko A, Nowak J: Ocena jadłospisów dekadowych realizowanych w wybranych Domach Pomocy Społecznej na terenie Śląska w aspekcie zawartości witaminy D i wapnia. Geriatria 2016;10:240-247.

MNiSW: 6

 

Dittfeld A, Gwizdek K, Koszowska A, Nowak J, Brończyk-Puzoń A, Jagielski P. Oświęcimska J, Ziora K: Assessing the Risk of Orthorexia in Dietetic and Physiotheraphy Students Using the BOT  (Bratman  Test for Orthorexia). Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism 2016; 24(1): 6-14.

MNiSW: 8

 

Brończyk-Puzoń A, Kulik-Kupka K, Koszowska A, Nowak J, Zubelewicz-Szkodzińska B: Wpływ dystrybucji tkanki tłuszczowej na stężenie wybranych parametrów biochemicznych w grupie kobiet z zespołem policystycznych jajników.  Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016;7(3): 131-137.

MNiSW: 6