Osiągnięcia naukowe

Publikacje oraz doniesienia zjazdowe

Publikacje oraz doniesienia zjazdowe

 

Publikacje naukowe 2023 rok

Janion K., Strzelczyk JK., Walkiewicz KW., Biernacki K., Copija A., Szczepańska E., Nowakowska-Zajdel E. Evaluation of Malondialdehyde Level, Total Oxidant/Antioxidant Status and Oxidative Stress Index in Colorectal
Cancer Patients. Metabolites 2022, 12, 1118.

 

Kalita A., Sikora-Skrabaka M., Nowakowska-Zajdel E. Role of SomemicroRNA/ADAMProteins Axes in Gastrointestinal Cancers as a Novel Biomarkers and Potential Therapeutic Targets—A Review. Curr.
Issues Mol. Biol. 2023, 45, 2917–2936.
 

Potocki PM., Wiśniowski R., Haus D., Chowaniec Z., Kozaczka M., Kustra M., Samborska-Plewicka M., Szweda M., Starzyczny-Słota D., Michalik M., et al. The Impact of Sidedness on the Efficacy of Anti-EGFR-Based
First-Line Chemotherapy in Advanced Colorectal Cancer Patients in Real-Life Setting—A Nation-Wide Retrospective Analysis (RACER). Cancers 2023, 15, 4361.

 

Brukało K, Nowak J. Fras N., Kowalski O., Gabrijelčič Blenkuš M, on behalf of Best Re-MaP Consortium. Analysis of public food procurement in relation to dairy products and their quality criteria.
Front. Nutr. 2023. 10:1264389. 

Jabczyk M., Nowak J., Jagielski P., Hudzik B., Kulik-Kupka K., Lar K., Zubelewicz-Szkodzińska B. Metabolic deregulations in patients with polycystic ovary syndrome. Metabolites 2023, 13, 2.

 

 

 

 

Praca Zespołu Katedry Profilaktyki Chorób Metabolicznych
wśród 40 najlepszych prac posterowych
podczas Europejskiego Kongresu Endokrynologicznego w Istambule!!!!

 

 

Praca pt. The new anthropometric indices and atherogenic indices are correlated with lipid status in women with PCOS znalazła się
w grupie 40 najlepszych prac posterowych i została nominowana do Poster Award
podczasc Europejskiego Kongresu Endokrynologicznego w Istabmule.

Pracę wyłoniono spośród ponad 800 zgłoszonych prac. 

To ogromne wyróżnienie dla pracy Naszego Zespołu

 

 

Sesja posterowa podcza 25th European Congress of Endocrinology

  • Nowak J, Marzena J, Jagielski P, Hudzik B, Kulik-Kupka K,  Zubelewicz-Szkodzińska B. The new anthropometric indices and atherogenic indices are correlated with lipid status in women with PCOS. 25th European Congress of Endocrinology, Istambuł.
  • Nowak J, Marzena J, Jagielski P, Hudzik B, Kulik-Kupka K,  Zubelewicz-Szkodzińska B. The new anthropometric indices and atherogenic indices are correlated with glucose status in women with PCO. 25th European Congress of Endocrinology, Istambuł.

            

 

Publikacje naukowe 2022 rok

 

Sikora-Skrabaka M., Walkiewicz KW., Nowakowska-Zajdel E., Waniczek D., Strzelczyk JK.: ADAM10 and ADAM17 as Biomarkers Linked to Inflammation, Metabolic Disordesr and Colorectal Cancer. Curr. Issues Mol. Biol. 2022, 44(10), 4517-4527

IF: 2.976  

 

Kulik-Kupka K., Jabczyk M., Nowak J.,Jagielski P., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Fetuin-A and Its Association with Anthropometric, Atherogenic, and Biochemicak Parameters and Indices among Women with Polycystic Ovary Syndrowe. Nutrients 2022, 14, 4034.

IF: 6.706

MNiSW:140

 

Łaskawiec D, Grajek M, Szlacheta P, Korzonek-Szlacheta I. Post-Pandemic Stress Disorders as an Effect of the Epidemiological Situation Related to the COVID-19 Pandemic. HealthCare 2022, 10.3

IF: 3.160

MNiSW:100

 

 

 

Osiągnięcia naukowe 2022:

Sesja posterowa podcza 24th European Congress of Endocrinology

  • Nowak J., Jabczyk M., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B.: 25(OH) D vitamin D status and anthropometric parameters among patients hospitalized in geriatric department. 24th European Congress of Endocrinology, Milan.

  • Kowalska J., Zieleń-Zynek I., Nowak J., Włodarczyk A., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Association between cortisol/DHEA-S ratio and inflammatory indicators in patients with non-functioning adrenal incidentalomas. 24th European Congress of Endocrinology, Milan.

 

 

Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 2022, 31.08-02.09.2022 r., Gdańsk ; w ramach tej konferencji wystpienie: 

  1. Poster: Dugotrwała odpowiedź u chorego z rakiem nerkowokomórkowym na terapi temsyrolimusem; autorzy: Agnieszka Kalita, Magdalena Sikora-Skrabaka, Maria Dąbrowska, Ewa Nowakowska-Zajdel 

 


 Publikacje naukowe 2021 rok

Jabczyk M., Nowak J., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Curcumin and its potential impact on microbiota. Nutrients 2021, 13(6):1-12.

IF: 6.706

MNiSW:140

 

 

 

 

Jabczyk M., Nowak J., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Microbiota and Its Impact on the Immune System in COVID-19 - A Narrative Review. Journal of Clinical Medicine 2021, 10, 4537.

IF: 4.241

MNiSW: 140

 

 

Jabczyk M., Nowak J., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Diet, probiotics and their impact on the gut microbiota during the COVID-19 pandemic. Nutrients 2021, 13, 1-11. 


IF: 6.706

MNiSW:140

 

 

Hudzik B., Nowak J., Szkodziński J., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Visceral Adiposity in Relation to Body Adiposity and Nutritional Status in elderly Patients witj Stable Coronary Artery disease. Nutrients 2021, 13, 2351.

IF: 6.706

MNiSW:140

 

Jabczyk M., Nowak J., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Curcumin and Its Potential Impact on Microbiota. Nutrients 2021, 13, 2004.

IF: 6.706

MNiSW:140

 

Hudzik B., Nowak J., Szkodziński J., Danikiewicz A., Korzonek-Szlacheta I., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Discordance between Body-Mass Index and Body Adiposity Index in the Classification of Weight Status of Elderly Patients with Stable Coronary Artery Disease. J.Clin.Med. 2021, 10(5): 1-12.

IF: 4.241

MNiSW:140

Nowak J, Hudzik B., Jagielski P., Kulik-Kupka K., Danikiewcz A., Zubelewicz-Szkodzińska B.:  Lack of seasonal variations in vitamin D concentrations among hospitalized elderly patients. Int.J.Environ.Res.Publ.Health 2021.; 18(4):1-10.

IF:3.390

MNiSW:70

 

 

 

 

Osiągnięcia naukowe 2021 rok

Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 2021, 09-11.09.2021 r., Kraków; w ramach tej konferencji trzy wystpienia: 

  1. Poster: Toksyczność skróna w trakcie immunoterapii przyczyną zakończenia leczenia.; autorzy: Agnieszka Kalita, Magdalena Sikora-Skrabaka, Ewa Nowakowska-Zajdel 
  2. Poster: Długotrwała odpowiedż na dwie linie leczenia w zaawansowanym jasnokomórkowym raku nerki.; autorzy: Agnieszka Kalita, Magdalena Sikora-Skrabaka, Katarzyna Walkiewicz 
  3. Prezentacja ustna: Hepatotoksyczność w trakcie leczenia przeciwnowotworowego czy zawsze jest wynikiem stosowanej terapii?; autorzy: Agnieszka Kalita, Magdalena Sikora-Skrabaka, Ewa Nowakowska-Zajdel
    Osoba prezentujca: Agnieszka Kalita

 Publikacje naukowe 2020 rok

 

Hudzik B, Nowak j, Zubelewicz-Szkodzińska B: Consideration of immunomodulatory actions of morphine in COVID-19 – Short report. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2020; 24:13062-13064.

IF: 3.507

MNiSW: 70

 

 

Aleksander D, Bartosz H, Nowak J, Kowalska J, Zieleń-Zynek I,  Szkodzinski J, Tun HN, Zubelewicz-Szkodzinska B: Serum Gamma Glutamyltransferase Is Associated with 25-Hydroxyvitamin D Status in Elderly Patients with Stable Coronary Artery Disease. International Journal ofEnvironmental Research and Public Health 2020; 17:8980.

IF: 3.390

MNiSW: 70

 

 

Stefaniak A, Partyka R, Duda S, Ostręga W, Niedziela J, Nowak J, Malinowska-Borowska J, Rywik T, Leszek P, Hudzik B, Zubelewicz-Szkodzińska B, Rozentryt P.: The Association between Serum Levels of 25[OH]D, Body Weight Changes and Body Composition Indices in Patients with Heart Failure. J Clin Med. 2020 Apr 24;9(4):1228.

IF:3.303

MNiSW:140

 

Walkiewicz K, Janion K, Copija A, Fatyga E, Muc-Wierzgoń M, Nowakowska-Zajdel E.: Evaluation of cognitive function, functional efficiency and mood disorders in elderly hospitalized patients. J. Publ. Health Nurs. Med. Resc. 2019;3:52-57.
MNiSW:20

 

Janion K, Szczepańska E, Nowakowska-Zajdel E, Copija A, Strzelczyk J.: Oxidative stress and lipid peroxidation in patients with colorectal cancer – a preliminary research. J. Publ. Health Nurs. Med. Resc. 2019;3:45-51.
MNiSW:20

 

Janion K, Szczepańska E, Nowakowska-Zajdel E, Strzelczyk J, Copija A.: Selected oxidative stress markers in colorectal cancer patients in relation to primary tumor location – a preliminary research. Medicina-Lithuania 2020;56(2):1-12.
IF:1.205
MNiSW:40

 

Janion K, Szczepańska E, Nowakowska-Zajdel E, Walkiewicz K, Strzelczyk J.: Lipid peroxidation and total oxidant/antioxidant status in colorectal cancer patients. J Biol Regul Homeost Agents 2020;34(1):239-244.
IF:1.506
MNiSW:70

 

Copija A, Nowakowska-Zajdel E, Janion K, Walkiewicz K.: Clinical Characteristics of Colorectal Cancer Patients in terms of Selected Platelet Indices. Dis Markers. 2020;2020:6145604.
IF:2.738
MNiSW:70

 

Nowak J, Podsiadło A, Hudzik B, Jagielski P,Grochowska-Niedworok E, Gąsior M, Zubelewicz-Szkodzińska B: Food intake changes across the menstrual cycle: a preliminary study.
Pilęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2020, 10; 1: 5-11

MNiSW: 5 

 


 

Osiągnięcia naukowe 2020 rok 

Sesja posterowa podczas 22nd European Congress of Endocrinology – e-ECE [online]:

Does 25-OH vitamin D concentration correlate with adipocytokines in patients with non-functioning adrenal incidentalomas – preliminary study. Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Bartosz Hudzik, Aleksander Danikiewicz, Patryk Szlacheta, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

Could omentin concentration be an indicator of cardiovascular risk in PCO-S. Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Ilona Korzonek-Szlacheta, Aleksander Danikiewicz, Bartosz Hudzik, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

Which of the anthropometric indicators is the most useful tool in the assessment of potential inflammation in patients with non-functioning adrenal incidentalomas. Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Justyna Nowak, Ilona Korzonek-Szlacheta, Bartosz Hudzik, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

 

 


 

Publikacje naukowe 2019 rok

 


Hudzik B, Budaj A, Gierlotka M, Witkowski A, Wojakowski W, Zdrojewski T, Gil R, Legutko J, Bartuś S, Buszman P, Dudek D, Gąsior M.: Assessment of quality of care of patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2019 Nov 25:2048872619882360.

IF: 3.813

MNiSW: 100


Niedziela JT, Hudzik B, Strojek K, Poloński L, Gąsior M, Rozentryt P.: Weight loss in heart failure is associated with increased mortality only in non-obese patients without diabetes. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2019 Dec;10(6):1307-1315.

IF: 9.802

MNiSW: 200


Desperak P, Hudzik B, Gąsior M.: Assessment of patients with coronary artery disease who may benefit from the use of rivaroxaban in the real world: implementation of the COMPASS trial criteria in the TERCET registry population. Pol Arch Intern Med. 2019 Aug 29;129(7-8):460-468.

IF: 3.007

MNiSW: 100

 

Borowicz A, Nadolny K, Bujak K, Cieśla D, Gąsior M, Hudzik B.: Paramedic versus physician-staffed ambulances and prehospital delays in the management of patients with ST-segment
elevation myocardial infarction.
Cardiol J. 2019 Jul 17.

IF: 1.669

MNiSW: 40

 

Nowak J, Hudzik B, Niedziela JT, Rozentryt P, Ochman M, Przybyłowski P, Zembala M, Gąsior M: The role of echocardiographic parameters in predicting survival of patients with lung
diseases referred for lung transplantation.
Clin Respir J. 2019 Apr;13(4):212-221

IF: 1.514

MNiSW: 70

 

Wacławski J, Wilczek K, Hudzik B, Pres D, Hawranek M, Milewski K, Chodór P, Zembala M, Gąsior M: Aortic balloon valvuloplasty as a bridge-to-decision in patients with aortic stenosis.
Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2019;15(2):195-202.

 IF: 1.347

MNiSW: 40

 


Zieleń-Zynek I, Kowalska J, Będkowska-Szczepańska A, Ziółkowski G, Gąsior M, Hudzik B, Zubelewicz-Szkodzińska B: Interakcje wybranych leków kardiologicznych ze składnikami diety.
Folia Cardiol. 2019: 14; 1:46-51

MNiSW: 20

 

Pyka B, Zieleń-Zynek I, Kowalska J, Ziółkowski G, Hudzik B, Zubelewicz-Szkodzińska B: Zalecenia dietetyczne dotyczące spożywania jodu - w poszukiwaniu konsensusu między kardiologami a endokrynologami. Folia Cardiol 2019 14; 2: 156-160

MNiSW: 20

 

Koszowska A, Brończyk-Puzoń A, Nowak J, Zubelewicz-Szkodzińska B: Ocena wybranych parametrów antropometrycznych i biochemicznych u pacjentek z przewlekłym
autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy ze szczególnym uwzględnieniem stężenia 25(OH)D - doniesienie wstępne. Część II.
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2019, 10; 3: 152-161

MNiSW: 5

 

Nowak J, Kulik-Kupka K, Zubelewicz-Szkodzińska B: Iryzyna - adipomiokina związana z gospodarką węglowodanową organizmu. Część I. Forum Zaburzeń Metabol 2019, 10:2: 71-76

MNiSW: 5

 

Nowak J, Kulik-Kupka K, Zubelewicz-Szkodzińska B: Rola iryzyny w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej - część II. Insulinooporność, cukrzyca typu 1 i 2, cukrzyca ciążowa. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2019, 10;3: 121-133

MNiSW: 5

 

Brończyk-Puzoń A, Koszowska A, Nowak J, Bieniek J, Zubelewicz-Szkodzińska B: Ocena użyteczności wskaźnika wisceralnej tkanki tłuszczowej - VAI w ocenie ryzyka kardiometabolicznego pośród kobiet z zespołem policystycznych jajników. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2019, 10; 4: 202-209

MNiSW: 5

 

Koszowska A, Brończyk-Puzoń A, Nowak J, Zubelewicz-Szkodzińska B: Ocena wybranych parametrów antropometrycznych i biochemicznych u pacjentek z przewlekłym
autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy ze szczególnym uwzględnieniem nowego wskaźnika VAI - doniesienie wstępne. Część I.
Forum Zaburzeń Metabolicznych  2019, 10; 2: 77-87

MNiSW: 5

 


 

 

Osiągnięcia naukowe 2019 rok

Sesja posterowa podczas 21th European Congress of Endocrinology, Lyon:

Discordance between body-mass index and body adiposity index in classification of adiposity status in the elderly. Autorzy: Justyna Nowak, Bartosz Hudzik, Karolina Kulik-Kupka, Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

The role of omentin in inflammation and metabolic syndrome risk assessment in women with PCO-S. Autorzy: Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Justyna Nowak, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

Association between new anthropometric parameters and new inflammation indicators in non-functioning adrenal incidentalomas. Autorzy: Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Justyna Nowak, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

 


 

Publikacje naukowe 2018 rok

 

Korzonek-Szlacheta I, Hudzik B, Danikiewicz A,  Szkodziński J, Lekston A, Gąsior M, Zubelewicz-Szkodzińska B: Pentraxin-3 and coronary artery disease. Exp Gerontol 2018.

IF: 1,88

MNiSW: 20

 

Hudzik B, Korzonek-Szlacheta I,  Szkodziński J, Liszka R, Lekston A, Zubelewicz-Szkodzińska B, Gąsior M: Association between multimorbidity and mean platelet volume in diabetic patients with acute myocardial infarction. Acta Diabetol 2018 Feb;55(2):175-183.

IF: 3,126

MNiSW: 20

 

Korzonek-Szlacheta I, Hudzik B, Zubelewicz-Szkodzińska B, Gąsior M: Płytki krwi ogniwo łączące zakrzepicę ze stanem zapalnym. Folia Cardiol 2018; 13, 4:283288

MNiSW: 9

 

Korzonek-Szlacheta I, Hudzik B, Nowak J, Szkodziński J, Nowak J, Gąsior M, Zubelewicz-Szkodzińska B: Mean platelet volume is associated with serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in patients with stable coronary artery disease. Heart Vessels 2018.

IF: 2,185

MNiSW: 20

 

Korzonek-Szlacheta I, Danikiewicz A, Szkodziński J, Nowak J, Lekston A, Gąsior M, Zubelewicz-Szkodzińska B, Hudzik B: Relationship between plasma pentraxin 3 concentration and platelet indices in patients with stable coronary artery disease. Angiology 2018, 69,3, p.264-269.

IF:3,022

MNiSW:20

 

Brończyk-Puzoń A ,Koszowska A, Nowak J, Kulik-Kupka K,Zubelewicz-Szkodzińska B: Wpływ insulinooporności na stężenie wybranych parametrów biochemicznych w grupie kobiet z zespołem policystycznych jajników. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2018, 9(1): 45-51.

MNiSW: 6

 

Janion K, Stefaniak A, Gwoździewicz J, Ostręga W, Nowakowska-Zajdel E.: Bisfenol A (BPA) w przedmiotach codziennego użytku. Oddziaływanie BPA na organizm ludzki. Przegląd regulacji prawnych. Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 5. Redakcja: Klaudia Pujer Wrocław : Wydawnictwo Exante, 2018, s.95-104

MNiSW: 5,000

 

Janion K, Stefaniak A, Copija A, Gwoździewicz J, Nowakowska-Zajdel E.: Kacheksja w przebiegu choroby nowotworowej - definicja, patogeneza, leczenie farmakologiczne i żywieniowe. Cachexia in cancer - definition, pathogenesis, pharmacological and nutritional treatment. Advanced medicine edition 2018 - palliative care. Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Scientific editors: Marek Mandera, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Dariusz Myrcik. Zabrze : MagMedic, 2018, s.63-77 p-ISBN: 978-83-948384-0-9

MNiSW: 5,000

 

Janion K, Stefaniak A, Walkiewicz K, Ostręga W, Nowakowska-Zajdel E.: Problem sarkopenii w przebiegu choroby nowotworowej - definicja, leczenie, wsparcie żywieniowe. The problem of sarcopenia in cancer - definition, treatment, nutritional support. Advanced medicine edition 2018 - palliative care. Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Scientific editors: Marek Mandera, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Dariusz Myrcik. Zabrze : MagMedic, 2018, s.123-139.

MNiSW: 5,000

 

Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E, Kozieł P, Muc-Wierzgoń M.:  The role of some ADAM-proteins and activation of the insulin growth factor-related pathway in colorectal cancer. Cent.Eur.J.Immunol. 2018 : Vol.43, No.1, p.109-113 p-ISSN: 1426-3912.

IF: 1,787

MNiSW: 15,000

 

Stefaniak A, Janion K, Latos M., Nowakowska-Zajdel E, Żegleń S.: The dieticians' knowledge about nutrition after organ transplantation. J.Publ.Health Nurs.Med.Resc., 2018, No.1, p.36-42

MNiSW: 11.000

 

Waniczek D, Śnietura M, Lorenc Z, Nowakowska-Zajdel E, Muc-Wierzgoń M.: Assessment of PI3K/AKT/PTEN signaling pathway activity in colorectal cancer using quantum dot-conjugated antibodies. Oncol.Lett., 2018 : Vol.15, No.1, p.1236-1240

IF: 1,664

MNiSW: 15,000

 

Janion K, Copija A, Gwoździewicz J, Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E.: Stres oksydacyjny u osób starszych. Oxidative stress in elderly people. Post.Diet.Geriat.Gerontol. 2018, nr 2 (4), s.27-30 p-ISSN: 2450-6117

 


 

Osiągnięcia naukowe 2018 rok

Sesja posterowa podczas 20th European Congress of Endocrinology, Barcelona:

 

 

Adropin concentration correlates with selected anthropometric and biochemical parameters – preliminary report. Autorzy: Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Bartosz Hudzik, Agnieszka Będkowska-Szczepańska, Anna Żyła, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

Visfatin concentration and anthropometric/biochemical parameters in healthy individuals – preliminary study.  Autorzy: Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Bartosz Hudzik, Anna Żyła, Beata Stanuch, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

25-OH vitamin D concentration and inflammation indicators in patients with non-functioning adrenal incidentalomas. Autorzy: Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Agata Kulpok, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

Body composition and concentration of 25-OH vitamin D as metabolic syndrome indicators in patients with non-functioning adrenal incidentalomas. Autorzy: Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Agnieszka Będkowska-Szczepańska, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

Association between anthropometric parameters and lipid and carbohydrate profiles and CRP as inflammation indicator in women with Polycystic Ovary Syndrome. Autorzy: Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Agata Kulpok, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

The risk of cardiovascular diseases in relation to anthropometric parameters and CRP concentration in a group of women with Polycystic Ovary Syndrome. Autorzy: Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Agata Kulpok, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

 


  

Publikacje naukowe 2017 rok

 
Adamek B, Korzonek-Szlacheta I, Nowak J, Nowakowska-Zajdel E, Zubelewicz-Szkodzińska B.: Dietoprofilaktyka chorób żywieniowozależnych. Wybrane zagadnienia. Część I. Pod redakcją: Barbary Zubelewicz-Szkodzińskiej Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2017, 101 s.Monografia naukowa

MNiSW: 25.000

 

Kulik-Kupka K, Nowak J, Korzonek-Szlacheta I, Zubelewicz-Szkodzińska B.: The effects of endocrine disrupting chemicals on the human organism. Post.Hig.Med.Dośw.  (Online)/Adv.Hyg.Exp.Med. (Online), 2017.

IF: 0,783

MNiSW:15

 

Korzonek-Szlacheta I, Danikiewicz A, Szkodziński J, Nowak J, Lekston A, Gąsior M, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska B, Hudzik B: Relationship Between Plasma Pentraxin 3 Concentration and Platelet Indices in Patients With Stable Coronary Artery Disease. Angiology 2017, 1-6.

IF: 3,085

MNiSW: 20

 

Danikiewicz A, Szkodziński J, Hudzik B, Korzonek-Szlacheta I,  Gąsior M, Zubelewicz-Szkodzińska B: Effects of trimetazidine on interleukin-2 and interleukin-8 concentrations in patients with coronary artery disease. Can J Physiol Pharmacol. 2017 Jun;95(6):759-762.

IF: 1,704

MNiSW: 20

 

Hudzik B., Szkodziński J., Gasior M., Zubelewicz-Szkodzińska B: Multiple symmetric lipomatosis. Pol Arch of Int Med 2017, 450-45.

IF: 2,309

MNiSW:30

 

Copija A., Waniczek D., Witkoś A, Walkiewicz K., Nowakowska-Zajdel E: Clinical significance and prognostic relevance of microsatellite instability of sporadic colorectal cancer patients. Int J Mol Sci 2017, Jan 6:18(1) pii: E107.

IF: 3,3226

MNiSW: 30

 

Brończyk-Puzoń A., Jagielski P., Kulik-Kupka K., Koszowska A., Nowak J., Zubelewicz-Szkodzińska B: Usefulness of a new anthropometric indicator -VAI (Visceral Adiposity Index) in the evaluation of metabolic and hormonal disorders in women with polycystic ovary syndrome. Adv Clin Exp Med 2017;26(5): 825-828.

IF: 1,179

MNiSW:15

 

Przybyłowski P, Hudzik B: Does the issue of stored blood get old: is all blood equal? Pol Arch Intern Med. 2017 Aug 9;127(7-8):473-475.

IF: 2,309

MNiSW: 30

 

Karolak W, Wojarski J, Zegleń S, Ochman M, Urlik M, Hudzik B, Wozniak-Grygiel E, Maruszewski M: Superficial herpes simplex virus wound infection following lung transplantation. Transpl Infect Dis. 2017 Aug;19(4):e12703.

IF: 1,719

MNiSW: 20

 


Korzonek-Szlacheta I, Danikiewicz A, Szkodziński J, Nowak J, Lerkston A, Gasior M, Zubelewicz-Szkodzińska B, Hudzik B: Relationship between plasma pentraxin-3 concentration and platelet indices in patients with stable coronary artery disease. Angiology 2017 [in press]

IF:3,085

MNiSW: 20

 

Hudzik B, Szkodzinski J, Korzonek-Szlacheta I, Wilczek K, Gierlotka M, Lekston A, Zubelewicz-Szkodzinska B, Gąsior M: Platelet-lymphocyte ratio predicts contrast-induced acute kidney injury in diabetic patients with myocardial infarction. Biomark Med 2017;10 [in press].

IF: 2,02

MNiSW:25

 

Hudzik B, Szkodziński J, Zubelewicz-Szkodzińska B, Gąsior M: Primary tumor of the heart.  Pol Arch Intern Med. 2017 [in press].

IF: 2,309

MNiSW:30

 

Hudzik B, Hudzik M, Lekston A, Gasior M: Sudden unexplained cardiac deaths in young adults: a call for multidisciplinary approach.  Acta Cardiol. 2017 Jul 26:1-6.

IF: 0,808

MNiSW: 15

 

Hudzik B, Trzeciak P, Gąsior M.: Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2016. Med. Praktyczna 2017;5:46-54.

MNiSW: 11

 

Copija A,  Waniczek D, Witkoś A, Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E.: Clinical significance and prognostic relevance of microsatellite instability in sporadic colorectal cancer patients. Int.J.Mol.Sci.2017; Vol.18, No.1, 107, p.1-12. IF: 3,226 MNiSW: 30

 

Janion K,  Stefaniak A, Nowakowska-Zajdel E.: Leczenie immunosupresyjne u chorych po przeszczepie płuc - działanie uboczne leków i zalecenia żywieniowe.
Immunosuppressive therapy in patients after lung transplant - side effects of drugs and nutritional recommendations. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Choroby. Część 2. / Red.nauk.: Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny
Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017
Opis fizyczny: s.36-42
ISBN: 978-83-65677-19-8 (całość)

MNiSW: 5

 

Janion K,  Stefaniak A, Nowakowska-Zajdel E,  Żegleń S.: Interwencje żywieniowe u chorych na nowotwory złośliwe.
Nutrition intervention in patients with cancer. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Choroby. Część 2. / Red.nauk.: Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny
Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017
Opis fizyczny: s.43-48
ISBN: 978-83-65677-19-8.

MNiSW: 5

 

Witkoś A ,  Copija A,  Nowakowska-Zajdel E: Radical chemiotehrapy of massively disseminated testicular cancer in a 24-year-old patient with acute renal failure and cancer cachexia – case report. Oncol Clin Pract 2017, Vol.13, No. 2, 1-3 ISSN 2450-1654.

MNiSW: 7

 

Stanuch B, Kulik-Kupka K, Nowak J, Zieleń-Zynek I, Kowalska J: Rola mikrobioty jelitowej w profilaktyce i leczeniu choroby Alzheimera. [w:] Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część V. Nyćkowiak J, Leśny J (red.). Poznań 2017.

MNiSW: 5

 

Gosik J, Copija A, Bal A, Waniczek D, Nowakowska-Zajdel E.: Perioperative treatment of patients with potentially resectable gastric cancer. Cancer, disease of civilization. Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Ed.: Kamil Maciąg, Monika Maciąg Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017, s.69-78

MNiSW: 5.000

 

Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E, Strzelczyk J, Dzięgielewska-Gęsiak S, Muc-Wierzgoń M.: Serum levels of ADAM10, ADAM12, ADAM17 AND ADAM28 in colorectal cancer patients. J.Biol.Regul.Homeost.Agents 2017 : Vol.31, No.4, p.929-934

IF: 1,397

MNiSW: 20,000

 

Ciszewska AI., Janecki M, Copija A, Nowakowska-Zajdel E.: Obwodowa polineuropatia indukowana leczeniem przeciwnowotworowym jako problem kliniczny. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy as a clinical problem. Med.Paliat., 2017 : T.9, nr 4, s.204-209

MNiSW: 7.000

 

Walkiewicz K, Nowakowska-Zajdel E, Strzelczyk J, Walczak M, Copija A, Janion K, Muc-Wierzgoń M.: Rola aktywacji receptorów dla insulinopodobnych czynników wzrostu w raku jelita grubego. The role activation of insulin-like growth factors in colorectal cancer. OncoReview, 2017 : Vol.7, nr 3, s.B142-B146, s.A116-A120

MNiSW: 8.000

 


 

Osiągnięcia naukowe 2017 rok

 

Obrona z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej mgr Justyny Nowak pt. "Zależności pomiędzy wybranymi parametrami antropometrycznymi a stężeniem 25(OH)D3 u osób po 60 roku życia". 
Recenzentami pracy byli: prof. dr hab.n.med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis oraz prof. dr hab.n.med. Andrzej Brodziak.

Nagroda dla dr n. o zdr. Justyny Nowak za najlepszą prezentację podczas IV Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej Dietetyka gerontologiczna -wyzwania i szanse, która odbyła się w Poznaniu.
Tytuł pracy: Ocena użyteczności podstawowych parametrów i wskaźników antropometrycznych w ocenie zawartości tkanki tłuszczowej wśród pacjentów po 60 roku życia.

Autorzy: Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Anna Brończyk-Puzoń, Aneta Koszowska Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

 


 

Publikacje naukowe 2016 rok

 

Nowak J, Kulik-Kupka K, Brończyk-Puzoń A, Jagielski P, Koszowska A, Zubelewicz-Szkodzińska B: Ocena stężenia 25(OH)D3 oraz wybranych parametrów i wskaźników antropometrycznych wśród pacjentów Oddziału Geriatrii.  Geriatria 2016; 10:137-144.

MNiSW: 6

 

Kulik-Kupka K, Koszowska A, Brończyk-Puzoń A, Nowak J, Gwizdek K, Zubelewicz-Szkodzińska B.: Arsenic - Poison or medicine? Med Pr. 2016;67(1):89-96.

IF:0,416

MNiSW:15

 

Hudzik B., Gąsior M, Zubelewicz-Szkodzińska B.: Thiol/disulfide homeostasis: A new insight into coronary artery ectasia. Arterosclerosis 2016, 253:273-274.

IF:4,239

MNiSW:35

 

Hudzik B, Zubelewicz-Szkodzińska B: Antithyroid drugs during breastfeeding. Clin Endocrinol 2016.

IF:3,327

MNiSW:30

 

Walkiewicz K., Gętek M., Muc-Wierzgoń M.., Kokot T, Nowakowska-Zajdel E.: The importance of ADAM family proteins in malignant tumors. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2016 Feb 11;70(0):67-73.

IF:0,690

MNiSW:15

 


Nowak J.: Przykładowe scenariusze zajęć opracowane przez słuchaczy studiów doktoranckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. : Scenariusz III. Stosowanie substytutów cukru w produkcji żywności niskoenergetycznej. W: Dydaktyka szkoły wyższej o profilu medycznym. [Red.] Katarzyna Herda-Płonka, Grażyna Krzemień. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2016.

 

Koszowska A, Brończyk-Puzoń A, Dittfeld A, Nowak J, Kulik-Kupka K, Zubelewicz-Szkodzińska B: Thyroid functioning, adipocytokines, bone turnover and vitamin D - review of literature. Progress in Health Sciences 2016, 6(1): 188-196.

MNiSW: 6

 

Brończyk-Puzoń A, Piecha D, Koszowska A, Nowak J, Kulik-Kupka K, Zubelewicz-Szkodzińska B: Rola wybranych składników odżywczych diety u kobiet w okresie naturalnej menopauzy – przegląd piśmiennictwa. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2016, 2(2): 83-88.

MNiSW: 6

 

Kulik-Kupka K., Nowak J., Koszowska A., Brończyk-Puzoń A., Dittfeld A., Zubelewicz-Szkodzińska B.: Witaminy w walce z nowotworami. Med.Rodz.2016; R.19, nr 1, s.26-31.

MNiSW:7

 

Nowak J., Kulik-Kupka K, Brończyk-Puzoń A., Zubelewicz-Szkodzińska B.:Witamina D u osób starszych - niedobory, suplementacja. Post.Diet.Geriat.Gerontol.2016, nr 1, s.9-13.

 

Dittfeld A, Gwizdek K, Koszowska A, Nowak J, Brończyk-Puzoń A, Jagielski P, Oświęcimska J, Ziora K.: Assessing the Risk of Orthorexia in Dietetic and Physiotherapy Students Using BOT (Bratman Test for ORthorexia). Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2016;22(1):6-14.

MNiSW:8

 

Olender J,  Nowakowska-Zajdel E, Kruszniewska-Rajs C,  Orchel J, Mazurek U, Wierzgoń A,  Kokot T, Muc-Wierzgoń M.: Epigenetic silencing of endothelin-3 in colorectal cancer. Int.J.Immunopathol.Pharmacol.2016; Vol.29, No.2, p.333-340.

IF: 2,347

 

Walkiewicz K,  Gętek M, Muc-Wierzgoń M,  Kokot T,  Nowakowska-Zajdel E.: Znaczenie białek z rodziny ADAM w nowotworach złośliwych.
Tytuł angielski: The importance of ADAM family proteins in malignant tumors. Post.Hig.Med.Dośw. (Online)/Adv.Hyg.Exp.Med. (Online)2016; Vol.70, p.67-73.

IF: 0,690

MNiSW: 15

 

Sroka Z, Kozieł P, Walkiewicz K,  Gętek M,  Fatyga E,  Fizia K,  Nowakowska-Zajdel E.: Zaburzenia stanu odżywiania u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Impaired nutritional status in social welfare home residents. Ann.Acad.Med.Siles.2016; Vol.70, s.24-32.

MNiSW: 8.  

 

Waniczek, M. Śnietura, A. Kopeć,  Ścieglińska D,  Pigłowski W,  Lorenc Z, Muc-Wierzgoń M,  Nowakowska-Zajdel E.: A novel quantitative method of pten expression assessment in tumor tissue. J.Biol.Regul.Homeost.Agents2016; Vol.30, No.1, p.79-90.

IF: 1.469

MNiSW: 20

 

Walkiewicz K,  Nasiek-Palka A, Gętek M,  Muc-Wierzgoń M, Kokot T,  Klakla K,  Nowakowska-Zajdel E. Znaczenie substancji aktywnych pochodzenia roślinnego w cukrzycy. Post.Fitoter.2016; T.17, nr 1, s.49-54.

MNiSW: 7  

 

Całyniuk B,  Grochowska-Niedworok E,  Muc-Wierzgoń M,  Nowakowska-Zajdel E, Osowski M.: The effectiveness of the low energy diet in overweight and obese adults. Rocz.Państw.Zakł.Hig.2016; Vol.67, No.2, p.137-146.

MNiSW: 14

 

Muc-Wierzgoń M,  Bednarczyk ,  Nowakowska-Zajdel E,  Kokot T,  Wierzgoń A,  Gola J,  Dudek S, Rozwadowska B,  Jasik K, P Kozieł P,  Walkiewicz K,  Mazurek U: mRNA DUSP - fosfatazy o podwójnej specyficzności w komórkach fibroblastów zakażonych krętkami Borrelia burgdorferi. W: Stawonogi. Zależności w układzie żywiciel-ektopasożyt-patogen. / Red.: Alicja Buczek, Czesław Błaszak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Koliber, 2016 s.217-225
ISBN: 978-83-60497-18-0.

MNiSW: 4

 

Całyniuk B, E Grochowska-Niedworok E,  Kardas M, Muc-Wierzgoń M, Nowakowska-Zajdel E.: Assessment of magnesium influence on fatty acid content in isolated rat hepatocytes subjected to incubation. J.Biol.Regul.Homeost.Agents2016; Vol.30, No.2, p.459-464.

IF: 1,469

MNiSW: 20

 

Copija A, Dariusz Waniczek D, Walkiewicz K,  Głogowski Ł,  Augustyniak H,  Nowakowska-Zajdel E.: PTEN - znaczenie kliniczne w raku jelita grubego.
PTEN - clinical significance in colorectal cancer. OncoReview2016; Vol.6, nr 2, s.115-120.

MNiSW: 8

 

Hofman-Pyka K, Witkoś A,  Lisik T, Nowakowska-Zajdel E.: Late recurrence of breast cancer in a patient with BRCA1 mutation and subsequent radical treatment for colorectal and endometrial cancer - a case report.  Oncol.Clin.Pract2016; Vol.12, No.1, p.29-32
MNiSW: 7

 

Olender J,  Nowakowska-Zajdel E,  Walkiewicz K,  Muc-Wierzgoń M.: Endoteliny a nowotworzenie. Endothelins and carcinogenesis. Post.Hig.Med.Dośw. (Online)/Adv.Hyg.Exp.Med. (Online)2016; Vol.70, p.872-880.

IF: 0,690

MNiSW: 15

 

Walkiewicz K,  Gętek M,  Dzięgielewska-Gęsiak S,  Fizia K,  Muc-Wierzgoń M,  Nowakowska-Zajdel E.: Współwystępowanie niedokrwistości okrwistości i niedoboru witaminy B12 u pacjentów w starszym wieku z zaburzeniami nastroju - doniesienie wstępne. Hygeia Public Health2016; Vol.51,  No.4, p.364-367. MNiSW: 8  

 

Walkiewicz K,  Walczak M,  Copija A,  Augustyniak H, Kokot T,  Muc-Wierzgoń M, Nowakowska-Zajdel E.: Statins and colorectal cancer. Nowotwory/J.Oncol.2016; Vol.66, No.4, p.317-321.

MNiSW: 9

 

Walkiewicz K, Ewa Nowakowska-Zajdel E,  Kozieł P, Małgorzata Muc-Wierzgoń M: The role of some ADAM-proteins and activation of insulin growth factor related pathway in colorectal cancer. Central European Journal of Immunology [in press]. IF: 0,776

MNiSW: 15

 

Walkiewicz K,  Nowakowska-Zajdel E  Strzelczyk J,  Dzięgielewska-Gęsiak S,  Muc-Wierzgoń M.: Serum levels of ADAM 10, 12, 17 and 28 in colorectal cancer patients. Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents [in press].

IF: 1.469

MNiSW: 20

 

Janion K, Copija A,  Walkiewicz K,  Nowakowska-Zajdel E.: Rak jelita grubego u osób starszych - znaczenie peroksydacji lipidów w procesach nowotworzenia. Post.Diet.Geriat.Gerontol.2016, nr 4, s.48-52

 

Walkiewicz K,  Nowakowska-Zajdel E,  Strzelczyk J, Walczak M,  Copija A,  Janion K, Muc-Wierzgoń M: Rola aktywacji receptorów dla insulinopodobnych czynników wzrostu w raku jelita grubego. OncoReview.

MNiSW: 8

 

Pudełko A, Nowak J: Ocena jadłospisów dekadowych realizowanych w wybranych Domach Pomocy Społecznej na terenie Śląska w aspekcie zawartości witaminy D i wapnia. Geriatria 2016;10:240-247.

MNiSW: 6

 

Dittfeld A, Gwizdek K, Koszowska A, Nowak J, Brończyk-Puzoń A, Jagielski P. Oświęcimska J, Ziora K: Assessing the Risk of Orthorexia in Dietetic and Physiotheraphy Students Using the BOT  (Bratman  Test for Orthorexia). Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism 2016; 24(1): 6-14.

MNiSW: 8

 

Brończyk-Puzoń A, Kulik-Kupka K, Koszowska A, Nowak J, Zubelewicz-Szkodzińska B: Wpływ dystrybucji tkanki tłuszczowej na stężenie wybranych parametrów biochemicznych w grupie kobiet z zespołem policystycznych jajników.  Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016;7(3): 131-137.

MNiSW: 6