Prowadzone badania

Prowadzone badania i indywidualne osiągnięcia naukowe członków Katedry

Prace naukowe realizowane w Katedrze są wykładnikiem zainteresowań naukowych jej pracowników. Łącza w sobie aspekty kliniczne z zagadnieniami dietoprofilaktyki i leczenia żywieniowego.

W Katedrze jeszcze przed jego oficjalnym powołaniem prowadzone były prace z zakresu regulacji neuroendokrynnej, w tym badania nad wydzielaniem cytokin i pentraksyny-3 w wybranych schorzeniach przewlekłych (choroby układu krążenia, schorzenia autoimmunologiczne).

 

 

 

Na obecnym etapie prowadzone są badania dotyczące:

 • oceny stężeń witaminy 25OHD3 w wybranych schorzeniach (choroby tarczycy, zaburzenia  miesiączkowania w tym zespół PCOS),
 • oceny stężeń witaminy 25OHD3 w wybranych grupach populacyjnych  zwłaszcza osób po 65 roku życia,
 • oceny zależności pomiędzy wskaźnikami antropometrycznymi a stężeniem witaminy 25OHD3,
 • oceny stężenia adipocytokin w wybranych schorzeniach,
 • oceny zależności pomiędzy rodzajem otyłości a wybranymi parametrami biochemicznymi i wskaźnikami zapalenia u pacjentów z nieprawidłową masą ciała,
 • kontynuacja badań z zakresu biologii komórki dotyczące polimorfizmów genów dla wybranych cytokin prozapalnych oraz polimorfizmu genu receptora witaminy D w wybranych schorzeniach układu krążenia.

 

 

 


 

Prof. dr hab. n med.Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

 

    Zainteresowania naukowe dotyczą wielokierunkowych powiązań pomiędzy układem nerwowym, dokrewnym i odpornościowym ze szczególnym uwzględnieniem cytokin i ich oddziaływania na układ wydzielania wewnętrznego i układ sercowo-naczyniowy:

 

 • analiza efektów biologicznych i klinicznych i hrec TNF α 

 • ocena wpływu hrec TNFα na wydzielanie hormonów i innych cytokin

 • badanie wpływu innych cytokin stosowanych w terapii na wydzielanie hormonów 
  i neuropeptydów

 • badanie roli melatoniny w procesach fizjologicznych i wybranych stanach chorobowych

 • predyspozycji psychologicznych i genetycznych do choroby nowotworowej.

 

 

Po habilitacji zainteresowania ogniskują się na:

 

 • badaniu zależności w układzie neuroendokrynnym z zastosowaniem technik biologii molekularnej

 • badaniu poziomu ekspresji genów czynnika martwicy nowotworu i jego receptorów  w komórkach nowotworowych

 • badaniu regulacji wydzielanie cytokin i ich receptorów w wybranych schorzeniach: choroba wrzodowa żołądka, choroba niedokrwienna serca i zawał mięśnia sercowego, restenozy naczyniowe

 • badanie zmienności pentraksyny- nowego markera zapalenia

 • wpływ niektórych leków na wydzielanie cytokin. Pentraksyna-3 nowy wskaźnik zapalenia; rola pentraksyny-3 w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego

 • ostatnio: wit. D i jej aktywne metabolity oraz GLP-1 w chorobach układu sercowo-naczyniowego i chorobach nowotworowych.

 

Indywidualne osiągnięcia:

 

 • Członek Grupy Ekspertów przy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej od 2001

 • Recenzent Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej

 • Recenzent European Journal of Interferone and Cytokine Research, Endokrynologii Polskiej i Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej

 • Członek Grupy Ekspertów przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Członek Klubu Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

 • Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologicznego, Cytokine Network and European Society of Endocrinology

 

 


 

 dr n. med. Aleksander Danikiewicz

 

   Zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności cytokin i roli stanu zapalnego w etiologii choroby wieńcowej, ostrych zespołów wieńcowych, kardiologii inwazyjnej.

 

 Indywidualne osiągnięcia:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 • Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

 

 


 

 dr hab. n.med. Ilona Korzonek -Szlacheta

 

       Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnieniom dotyczącym udziału czynników pochodzenia naturalnego w profilaktyce zdrowotnej, związków pochodzenia naturalnego występujących w diecie oraz ich oddziaływania na układ odpornościowy. Zainteresowania dotyczą również tematyki plejotropowego oddziałwywania witaminy D ze szczególnym uwzględnieniem roli witaminy D w chorobach raumoidalnych. Pozostałe obszary zainteresowań to badania w zakresie dysfunkcji narządu żucia, zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego, bruksizm, zagadnienia wypalenia zawodowego oraz ocena czynników psychospołecznych w pracy i ich wpływu na zdrowie człowieka.

 

 


 

dr n. o zdr. Justyna Nowak

 

     Zainteresowania naukowe to połączenie tematyki dietetyki i endokrynologii, w tym aktywności metabolicznej tkanki tłuszczowej, plejotropowego oddziaływania witaminy D, psychodietetyki oraz nowych zaburzeń odżywiania – np. ortoreksji.

 

 • Członek European Society of Endocrinology

 • Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Celiakię i na Diecie Bezglutenowej

 

 

Bibliografia pracowników Katedry:

 

 • prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=zubelewicz-szkodzinska

 

 • dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel, profesor SUM:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=nowakowska+zajdel

 

 • dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, profesor SUM:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=bartosz+hudzik

 

 • dr hab. n. med. Ilona-Korzonek-Szlacheta:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=korzonek+szlacheta+ilona

 

 • dr n. o zdr. Justyna Nowak:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=nowak+justyna

 

 • dr n. med. Aleksander Danikiewicz:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=danikiewicz+aleksander