Regulaminy Zajęć Dydaktycznych

Regulaminy Zajęć Dydaktycznych realizowanych w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych w semestrze zimowym r.a.2022/2023 znajdują się w zakładkach.

Regulamin Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach obowiązujący od 01.10.2022r. - do pobrania