Regulaminy Zajęć Dydaktycznych

Linki do Regulaminów Zajęć Dydaktycznych realizowanych w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych w semestrze zimowym r.a.2023/2024 znajdują się w zakładkach.

Regulamin Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach obowiązujący od 01.10.2022r. - do pobrania