Obszary tematyczne prac dyplomowych

Prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

 1. Dietoprofilaktyka i profilaktyka zaburzeń metabolicznych (otyłość, stany przedcukrzycowe, cukrzyca, zaburzenia miesiączkowania, osteoporoza)
 2. Zaburzenia układu dokrewnego
 3. Dietoprofilaktyka chorób układu dokrewnego (choroby tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, gonad, kości)
 4. Zaburzenia poboru pokarmu. Regulacja łaknienia
 5. Dysruptory endokrynne
 6. Witamina D
 7. Zapalenie i neuroimmunoendokrynologia

 Dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, prof. SUM

 1. Profilaktyka schorzeń sercowo-naczyniowych
 2.  Choroba wieńcowa / zawał serca
 3. Nadciśnienie tętnicze
 4. Hiperlipidemia
 5. Zespół metaboliczny
 6. Niedożywienie / wyniszczenie związane z chorobą
 7. Wielochorobowość / zespół kruchości

 Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel, prof. SUM

 1. Dietoprofilaktyka w onkologii
 2. Promocja zdrowia i profilaktyka w szerokim zakresie
 3. Profilaktyka chorób nowotworowych
 4. Badania ankietowe w grupie chorych onkologicznie leczonych lub przebywających w kontroli onkologicznej po zakończonym leczeniu
 5. Psychoonkologia, sposoby radzenia z chorobą przewlekłą: chorobą nowotworową i innymi schorzeniami
 6. Zaburzenia metaboliczne i ich konsekwencje zdrowotne
 7. Żywienie w chorobach nowotworowych

 Dr hab. n. med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM

 1. Zaburzenia metabolizmu kostnego i czynniki na nie wpływające
 2. Osteoporoza
 3. Choroby z autoagresji i inne choroby reumatoidalne
 4. Rehabilitacja medyczna
 5. Zaburzenia odżywiania na różnym tle
 6. Rola witamin i suplementów diety i ich wpływ na zdrowie człowieka
 7. Higiena stomatologiczna
 8. Choroby zębów i przyzębia
 9. Bruksizm i czynniki na niego wpływające
 10. Profilaktyka w wybranych schorzeniach
 11. Czynniki psychologiczne i somatyczne wpływające na schorzenia układu stomatognatycznego
 12. Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka
 13. Wypalenie zawodowe
 14. Czynniki psychospołeczne w pracy i ich wpływ na zdrowie człowieka

 Dr n.med. Aleksander Danikiewicz

 1. Kardiologia
 2. Medycyna ogólna/rodzinna
 3. Profilaktyka chorób wewnętrznych
 4. Profilaktyka chorób układu krążenia
 5. Miażdżyca
 6. Zaburzenia gospodarki lipidowej
 7. Nadciśnienie tętnicze
 8. Zespół metaboliczny
 9. Ostre i przewlekłe zespoły wieńcowe
 10. Choroby tarczycy

 Dr n. o zdr. Justyna Nowak

 1. Żywienie oraz stan odżywienia różnych grup osób zdrowych
 2. Postępowanie dietetyczne w różnych chorobach, stan odżywienia ludzi chorych
 3. Nawyki żywieniowe ludzi zdrowych i chorych
 4. Uwarunkowania zachowań żywieniowych człowieka
 5. Preferencje spożycia różnych grup produktów żywnościowych
 6. Wiedza dotycząca stylu życia oraz żywienia ludzi zdrowych i chorych
 7. Dietoprofilaktyka chorób żywieniowozależnych
 8. Szeroko rozumiana psychodietetyka
 9. Zaburzenia odżywiania
 10. Motywacja w gabinecie dietetyka
 11. Ocena żywienia w zakładach żywienia zbiorowego
 12. Dietetyka onkologiczna
 13. Dietetyka bariatryczna
 14. Żywność funkcjonalna, witamina D
 15. Inna tematyka ustalona w porozumieniu ze Studentem (za wyjątkiem zagadnień z dietetyki sportowej)

Podejmowana przez Studenta praca ma stanowić obszar Jego zainteresowań, a także obejmować zakres tematyczny zgodny z reprezentowaną przez Promotora dyscypliną naukową i zawodową.

Temat pracy dyplomowej jest każdorazowo ustalany w porozumieniu ze Studentką/Studentem, także w sytuacji gdy temat wskazany przez Studentkę/Studenta wykracza poza obszar tematyczny wskazany przez Promotora.

 

×

Dane kontaktowe

KATEDRA PROFILAKTYKI CHORÓB METABOLICZNYCH
Śląski Uniwersytet Medyczny

ul. Piekarska 18
41-902 Bytom

Telefon: 32/ 39-76-541


Sekretariat: 32/ 39-76-537
I piętro, pokój 20

email: klar@sum.edu.pl