Podstawy dietetyki (studia niestacjonarne)

Podstawy dietetyki

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów licencjackich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2022/2023

studia niestacjonarne

rok II

 

Podstawy dietetyki

Jednostka prowadząca wykłady: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Osoba realizująca przedmiot: dr n. o zdr.  Justyna Nowak, mgr Vivian Carbogno-Barnabe

 

 

TEMATY REALIZOWANE W RAMACH ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM

 

T1 Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu.

T2 Żywienie w chorobach nowotworowych.

T3 Diety z modyfikacją składników mineralnych. Żywienie w osteoporozie.

T4 Dieta niskobiałkowa.

T5 Dieta o zmienionej konsystencji. Żywienie po zabiegach chirurgicznych.

T6 Żywienie dojelitowe. Żywienie pozajelitowe.

T7 Ocena stanu odżywienia i leczenie żywieniowe w niedożywieniu.

 

 

TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU
PODSTAWY DIETETYKI

Rok akademicki 2022/2023

Kierunek Dietetyka, II rok, tryb niestacjonarny, semestr letni

 

Lp.

Data   zajęć

Godzina

Grupa

Temat  zajęć

Prowadzący zajęcia

1.

04.03.2023

15.30-17.45

W1

WYKŁAD

dr n. o zdr. Justyna Nowak

 

2.

19.03.2023

16.15-20.00

A

ĆWICZENIA T1+T5

mgr Vivian Carbogno-Barnabe

3.

16.04.2023

13.05.2023

9.45-12.45

16.15-19.15

A

ĆWICZENIA T6

mgr Vivian Carbogno-Barnabe

4.

23.04.2023

8.00-10.15

W1

WYKŁAD

dr n. o zdr. Justyna Nowak

 

5.

23.04.2023

10.30-12.45

A

WYKŁAD

dr n. o zdr. Justyna Nowak

 

6.

14.05.2023

11.30-16.15

A

ĆWICZENIA T3+T4

mgr Vivian Carbogno-Barnabe

7.

04.06.2023

8.00-12.45

A

ĆWICZENIA T2+T7

dr n. o zdr. Justyna Nowak

 

Adresy mailowe prowadzących:

dr n. o zdr. Justyna Nowak – justyna.nowak@sum.edu.pl

mgr Vivian Carbogno-Barnabe - d200985@365.sum.edu.pl

                              

 

 Literatura podstawowa

 1. H. Ciborowska, A. Rudnicka: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydanie V, Warszawa 2021.
 2. Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Mirosław Jarosz, IŻŻ, 2017 r.
 3. Dietetyka oparta na dowodach. Elżbieta Poniewierka. MedPharm, 2016 r.
 4. Dietetyka kliniczna. Mary Width, Tonia Reinhard. Elservier, 2014 r.
 5. Dietoterapia. Dariusz Włodarek, Ewa Lange. PZWL, 2014 r.
 6. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Hanna Kunachowicz. PZWL lub Tabele składu i wartości odżywczej żywności.
 7. Normy żywienia dla populacji polskiej i ich zastosowanie. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 2020.
 8. Publikacje naukowe.

 


 

 

TEMATY REALIZOWANE W RAMACH ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM

 

T1 Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów.

T2 Dieta bogatoresztkowa.

T3 Żywienie w chorobach endokrynologicznych.

T4 Dieta ubogoenergetyczna.

T5 Dieta z kontrolowaną zawartością kwasów tłuszczowych.

T6 Dieta bogatobiałkowa.

T7 Dieta łatwo strawna. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego.

 

TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU
PODSTAWY DIETETYKI

Rok akademicki 2022/2023

Kierunek Dietetyka, II rok, tryb niestacjonarny, semestr zimowy

 

Lp.

Data   zajęć

Godzina

Grupa

Temat  zajęć

Prowadzący zajęcia

1.

22.10.2022

10.30-12.45

W1

WYKŁAD

dr n. o zdr. Justyna Nowak

 

2.

23.10.2022

8.00-10.15

A

ĆWICZENIA T1

3.

05.11.2022

8.00-10.15

W1

WYKŁAD

4.

26.11.2022

8.00-10.15

W1

WYKŁAD

5.

14.01.2023

/Zabrze/

13.00-17.30

A

ĆWICZENIA T2 +T3

6.

21.01.2023

/Zabrze/

8.45-13.15

A

ĆWICZENIA T4 +T5

7.

28.01.2023

8.00-12.30

A

ĆWICZENIA T6 +T7

 

TEMATY REALIZOWANE W RAMACH ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM

 

T1 Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu.

T2 Żywienie w chorobach nowotworowych.

T3 Diety z modyfikacją składników mineralnych. Żywienie w osteoporozie.

T4 Dieta niskobiałkowa.

T5 Dieta o zmienionej konsystencji. Żywienie po zabiegach chirurgicznych.

T6 Żywienie dojelitowe. Żywienie pozajelitowe.

T7 Ocena stanu odżywienia i leczenie żywieniowe w niedożywieniu.

                                                         

 

 Literatura podstawowa

 1. H. Ciborowska, A. Rudnicka: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydanie V, Warszawa 2021.
 2. Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Mirosław Jarosz, IŻŻ, 2017 r.
 3. Dietetyka oparta na dowodach. Elżbieta Poniewierka. MedPharm, 2016 r.
 4. Dietetyka kliniczna. Mary Width, Tonia Reinhard. Elservier, 2014 r.
 5. Dietoterapia. Dariusz Włodarek, Ewa Lange. PZWL, 2014 r.
 6. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Hanna Kunachowicz. PZWL lub Tabele składu i wartości odżywczej żywności.
 7. Normy żywienia dla populacji polskiej i ich zastosowanie. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 2020.
 8. Publikacje naukowe.