Terapia osób z zaburzeniami odżywiania

Terapia osób z zaburzeniami odżywiania

 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2022/2023

studia stacjonarne

rok II

 

Nazwa przedmiotu: Terapia osób z zaburzeniami odżywiania

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr n. o zdr. Justyna Nowak

Osoby realizujące przedmiot: dr n. o zdr. Justyna Nowak

 

Wykłady:

 1. Wprowadzenie do terapii osób z zaburzeniami odżywiania - podstawowe pojęcia i definicje. Epidemiologia zaburzeń odżywiania - obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne. Podstawy kliniczne występowania zaburzeń odżywiania.
 2. Specyficzne (anoreksja, bulimia) i niespecyficzne (nadwaga, otyłość) zaburzenia odżywiania - przegląd i charakterystyka. Zaburzenia odżywiania spoza klasyfikacji ICD-10 (ortoreksja, bigoreksja).
 3. Sztuka efektywnego komunikowania się w obszarze psychodietetyki.
 4. Postępowanie psychodietetyczne w terapii nadmiernej masy ciała.
 5. Postępowanie psychodietetyczne w specyficznych zaburzeniach odżywienia się.

 

Seminaria: 

 1. Przeprowadzanie wywiadów żywieniowych wśród pacjentów z niespecyficznymi (nadwaga, otyłość) zaburzeniami odżywiania.
 2. Przeprowadzanie wywiadów żywieniowych wśród pacjentów ze specyficznymi zaburzeniami odżywiania.
 3. Ocena sposobu żywienia pacjentów z niespecyficznymi (nadwaga, otyłość) zaburzeniami odżywiania.
 4. Ocena sposobu żywienia pacjentów ze specyficznymi zaburzeniami odżywiania.
 5. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i psychoedukacyjnych dla pacjentów z niespecyficznymi (nadwaga, otyłość) zaburzeniami odżywiania.
 6. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i psychoedukacyjnych dla pacjentów ze specyficznymi zaburzeniami odżywiania.
 7. Pacjent z nadmierną masą ciała w gabinecie dietetycznym - studium przypadku.
 8. Pacjent ze specyficznymi zaburzeniami odżywienia w gabinecie dietetycznym - studium przypadku.
 9. Pacjent z ortoreksją,  bigoreksją w gabinecie dietetycznym - studium przypadku.
 10. Wizerunek ciała na przestrzeni wieków (przegląd epok). 

 

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Nieobecność musi zostać u prowadzącego zajęcia odpracowana (formę w jakiej należy odpracować nieobecność należy uzgodnić z prowadzącym zajęcia).

Literatura:

 

 1. A. Brytek-Matera: Psychodietetyka. Wyd. PZWL, Warszawa 2020.
 2. M. Maine, B.H.McGilly, D.W. Bunnell: Leczenie zaburzeń odżywiania - pomost pomiędzy nauką a praktyką. Urban&Partner. Warszawa 2013.
 3. Sz. Chrząstowski: Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Pradygmat. Warszawa 2014.
 4. B. Józefik: Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1999.
 5. N. Sattar, M. Lean: ABC Otyłości. PZWL. Warszawa 2009.
 6. M. Jarosz, L. Kłosiewicz-Latoszek: Otyłość - zapobieganie i leczenie. PZWL. Warszawa 2015.
 7. Fairburn Ch.G.: Jak pokonać objadanie się. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2014.
 8. Łuszczyńska A.: Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. Wyd. PWN. Warszawa 2007.
 9. Pilska M., Jeżewska-Zychowicz M.: Psychologia żywienia. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2008.
 10. Józefik B.: Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2006.
 11. J. Różycka: Wybrane zagadnienia psychodietetyki. Wyd. Difin, Warszawa 2020.

 

 


 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2022/2023

studia niestacjonarne

rok II

 

Nazwa przedmiotu: Terapia osób z zaburzeniami odżywiania

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr n. o zdr. Justyna Nowak

Osoby realizujące przedmiot: dr n. o zdr. Justyna Nowak

 

Wykłady:

Wprowadzenie do terapii osób z zaburzeniami odżywiania - podstawowe pojęcia i definicje. Epidemiologia zaburzeń odżywiania - obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne. Podstawy kliniczne występowania zaburzeń odżywiania.

Specyficzne (anoreksja, bulimia) i niespecyficzne (nadwaga, otyłość) zaburzenia odżywiania - przegląd i charakterystyka. Zaburzenia odżywiania spoza klasyfikacji ICD-10 (ortoreksja, bigoreksja).

Sztuka efektywnego komunikowania się w obszarze psychodietetyki. Postępowanie psychodietetyczne w terapii nadmiernej masy ciała. Postępowanie psychodietetyczne w specyficznych zaburzeniach odżywienia się.

 

Seminaria: 

Przeprowadzanie wywiadów żywieniowych wśród pacjentów z niespecyficznymi (nadwaga, otyłość) zaburzeniami odżywiania. Przeprowadzanie wywiadów żywieniowych wśród pacjentów ze specyficznymi zaburzeniami odżywiania.

Ocena sposobu żywienia pacjentów z niespecyficznymi (nadwaga, otyłość) zaburzeniami odżywiania. Ocena sposobu żywienia pacjentów ze specyficznymi zaburzeniami odżywiania.

Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i psychoedukacyjnych dla pacjentów z niespecyficznymi (nadwaga, otyłość) zaburzeniami odżywiania. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i psychoedukacyjnych dla pacjentów ze specyficznymi zaburzeniami odżywiania.

Pacjent z nadmierną masą ciała w gabinecie dietetycznym - studium przypadku.

Pacjent ze specyficznymi zaburzeniami odżywienia w gabinecie dietetycznym - studium przypadku. Pacjent z ortoreksją,  bigoreksją w gabinecie dietetycznym - studium przypadku. Wizerunek ciała na przestrzeni wieków (przegląd epok). 

 

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Nieobecność musi zostać u prowadzącego zajęcia odpracowana (formę w jakiej należy odpracować nieobecność należy uzgodnić z prowadzącym zajęcia).

Literatura:

 

 1. A. Brytek-Matera: Psychodietetyka. Wyd. PZWL, Warszawa 2020.
 2. M. Maine, B.H.McGilly, D.W. Bunnell: Leczenie zaburzeń odżywiania - pomost pomiędzy nauką a praktyką. Urban&Partner. Warszawa 2013.
 3. Sz. Chrząstowski: Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Pradygmat. Warszawa 2014.
 4. B. Józefik: Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1999.
 5. N. Sattar, M. Lean: ABC Otyłości. PZWL. Warszawa 2009.
 6. M. Jarosz, L. Kłosiewicz-Latoszek: Otyłość - zapobieganie i leczenie. PZWL. Warszawa 2015.
 7. Fairburn Ch.G.: Jak pokonać objadanie się. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2014.
 8. Łuszczyńska A.: Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. Wyd. PWN. Warszawa 2007.
 9. Pilska M., Jeżewska-Zychowicz M.: Psychologia żywienia. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2008.
 10. Józefik B.: Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2006.
 11. J. Różycka: Wybrane zagadnienia psychodietetyki. Wyd. Difin, Warszawa 2020.