Wyposażenie techniczne

Wyposażenie techniczne

 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów licencjackich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2022/2023

studia stacjonarne/niestacjonarne

rok II

 

Wyposażenie techniczne

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr n. o zdr.  Justyna Nowak

Osoba realizująca przedmiot: dr n. o zdr.  Justyna Nowak

 

 

Wykłady:

Rok II:

 1. Struktura przestrzenna i funkcjonalna zakładów gastronomicznych. Podstawowe rodzaje zakładów gastronomicznych. Drogi technologiczne. Transport wewnętrzny w zakładach gastronomicznych. Zadania transportu wewnętrznego. Systemy dystrybucji potraw w szpitalach.
 2. Podstawowe zasady związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w trakcie przetwarzania i przewożenia żywności. Aktualne wymagania, wytyczne i przepisy dotyczące wyposażenia technicznego w zakładach gastronomicznych.
 3. Dział magazynowy. Wyposażenie oraz warunki przechowywania surowców i artykułów w pomieszczeniach magazynowych. Wyposażenie magazynów. Dział produkcyjny. Kuchnia potraw zimnych i gorących. Wyposażenie technologiczne. Maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej żywności.
 4. Dział ekspedycyjny. Rozdzielnia kelnerska. Zmywalnia naczyń stołowych. Transport wewnętrzny. Dział handlowy. Sala konsumencka. Dział administracyjno-socjalny.
 5. Planowanie wyposażenia zakładów gastronomicznych. Rozmieszczenie sprzętu technologicznego. Maszyny i urządzenia do obróbki cieplnej żywności. Chłodnictwo. Urządzenia i maszyny do obróbki chłodniczej. Znaczenie ciągłości łańcucha chłodniczego.

Forma zaliczenia: zaliczenie

 

Literatura:

 1. Grzesińska W.: Kucharz małej gastronomii. Wyposażenie techniczne zakładów. WSiP, 2013
 2. Żabicki W.: Kucharz małej gastronomii. Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy. WSiP, 2013
 3. Jastrzębski W.: Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych. WSiP, 2013
 4. Konarzewska M., Lada E., Zielonka B.: Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, Wydawnictwo REA, 2009
 5. Koziorowska B., Biernat M.: Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych, kuchni hotelowych i szpitalnych, Wyd. BRIBK, Warszawa 2002
 6. Zaremba R., Półtorak A.: Maszynoznawstwo gastronomiczne. Wydawnictwo SGGW, 2007
 7. Nerynga A.: Wyposażenie zakładów gastronomicznych z elementami techniki projektowania. Wydawnictwo SGGW, 2003.