!!! NOWE SPECJALNOŚCI !!!!!

DRODZY STUDENCI!!!

NOWE SPACJALNOŚCI NA DIETETYCE
II STOPNIA MOŻNA JUŻ WYBIERAĆ!!!

 

Drodzy Studenci,

pracownicy Katedry Profilaktyki Chorób Metabolicznych opracowali dwie nowe specjalności, które zostały włączone do programu nauczania na Dietetyce II stopnia:

 • Dietetyka onkologiczna - studenci już się jej uczą :)

 • Dietetyka bariatryczna - zachęcamy do wyboru

Przedmioty zaproponowane w ramach specjalności zostały opracowane przez Nasz Zespół i są/będą realizowane przez pracowników Katedry. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nowych specjalności. W razie potrzeby chętnie udzielimy Państwu dokładniejszych informacji, odpowiemy na ewentualne pytania. 

 

Wszystkich Państwa zapraszamy do zdobywania wiedzy teoretycznej oraz nabywania umiejętności praktycznych w ramach nowych secjalności :)

 

Dietetyka onkologiczna - przedmioty:

 • Propedeutyka chorób nowotworowych
 • Wsparcie psychodietetyczne pacjenta onkologicznego
 • Żywienie w chorobach nowotworowych
 • Patofizjologia niedożywienia i zaburzeń metabolicznych w nowotworach złośliwych
 • Leki onkologiczne. Interakcje z żywnością

Opiekunem praktyk jest dr Nowak

 

Dietetyka bariatryczna - przedmioty:

 • Patofizjologiczne i metaboliczne aspekty zabiegów bariatrycznych
 • Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci i dorosłych
 • Postępowanie dietetyczne w bariatrii
 • Propedeutyka chirurgii bariatrycznej
 • Wsparcie psychodietetyczne w bariatrii

Opiekunem praktyk jest dr Danikiewicz

 

Dietetyka onkologiczna i bariatryczna - przyszłość:

Zatrudnienie

Zdobyta przez absolwentów wiedza, umiejętności oraz kompetencje pozwolą na ich zatrudnienie w następujących jednostkach: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, działach żywienia w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego (szpitale, sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, firmy cateringowe), poradniach dietetycznych, firmach farmaceutycznych produkujących preparaty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, firmach produkujących żywność specjalnego przeznaczenia, wydziałach zdrowia samorządów terytorialnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, organizacjach konsumenckich oraz pożytku publicznego, firmach zajmujących się profilaktyką i edukacją żywieniową, instytucjach naukowo-badawczych, jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka oraz w instytucjach zajmujących się systemami zapewniania właściwej jakości żywności.