Informacje ogólne

Informacje o katedrze

 

Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych (Department of Nutrition-Related Disease Prevention, School of Public Health) został powołany decyzją Rektora SUM we wrześniu 2013 roku i wszedł w struktury Wydziału Zdrowia Publicznego SUM.


Zgodnie z Decyzją JM Rektora SUM od 01.01.2019 Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych został przekształcony w Katedrę Profilaktyki Chorób Metabolicznych w której skład wchodzą 2 Zakłady:
Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych oraz Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych.

Nauczyciele akademiccy pracujący w Katedrze wchodzą w skład kadry wykładającej na Kierunku Dietetyka. Ponadto prowadzą także wykłady dla innych kierunków SUM. Są także wykładowcami na kursach organizowanych przez CMKP. W pracy dydaktycznej na macierzystej uczelni są opiekunami prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

W skład Katedry wchodzą także słuchacze studiów doktoranckich na Wydziale Zdrowia Publicznego. Prowadzą oni zajęcia na Kierunku Dietetyka.

 

Konsultacje pracowników
w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych

(po uprzednim mailowym umówieniu konsultacji)

 

prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska: wtorki, 14.00-15.00 (po uprzednim mailowym umówieniu konsultacji)
bzubelewicz-szkodzinska@sum.edu.pl

dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, prof. SUM: wtorki, 16.00-17.00 (po uprzednim mailowym umówieniu konsultacji)
bhudzik@sum.edu.pl

hab. n.med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM:
ikorzonek@sum.edu.pl

dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel, prof. SUM: środy, 14.00-16.00 (po uprzednim mailowym umówieniu konsultacji)
enowakowska-zajdel@sum.edu.pl

dr n. med. Aleksander Danikiewicz:  wtorki, 15.00-16.30 (po uprzednim mailowym umówieniu konsultacji)
adanikiewicz@sum.edu.pl

dr n. o zdr. Justyna Nowak: środy, 8.00-9.00 (po uprzednim mailowym umówieniu konsultacji)

justyna.nowak@sum.edu.pl

 

słuchacze studiów doktoranckich:
po uprzednim ustaleniu terminu konsultacji

mgr Marzena Jabczyk - email: d200993@365.sum.edu.pl

lek. Magdalena Sikora-Skrabaka - email: d200926@365.sum.edu.pl

lek. Agnieszka Kalita - email: d201115@365.sum.edu.pl

mgr Daria Łaskawiec-Żuławińska - email: d201081@365.sum.edu.pl

 


Osoba do kontaktu ze studentami:

dr hab. n.med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM
dr n o zdr. Justyna Nowak