Savoir-vivre w kontaktach akademickich

Savoir-vivre w kontaktach akademickich

 

Zasady podstawowe komunikacji student-wykładowca

 

 1. nie zaczynamy e-maili do wykładowcy od zwrotu "Witam” lub „Witaj”, jest on zarezerwowany do kontaktów prywatnych,
 2. nie piszemy z adresów e-mailowych kończących się na np.: @amorki.pl itp.
 3. posługujemy się kontami student@sum.edu.pl.
 4. zwracamy się do wykładowcy w formie: "Pani/e + tytuł" (ew. "Proszę Pani/"),
 5. unikamy zwrotów "Pani/e + imię",
 6. jeśli prowadzący podaje numer swojego telefonu albo adres e-mail, aby w razie potrzeby skontaktować się z nim; służy on tylko do celów związanych ze studiami (a nie innych: np. konsultacji lekarskich, dietetycznych) ; sprawy grupowe załatwia starosta grupy czy roku,
 7. wiadomości nie kończymy zwrotem „pozdrawiam” ten jest stosowany zwykle w innych okolicznościach.

 

ponadto:

 • każdy e-mail podpisujemy imieniem i nazwiskiem oraz rokiem i kierunkiem studiów,
 • w temacie e-maila wpisujemy krótką informację dotyczącą treści przesyłanej wiadomości,
 • e-maile powinny być krótkie i konkretne. Rozpisywanie się w e-mailu jest niewskazane (chyba, że jest to konieczne ze względu na specyfikę sprawy jaką macie Państwo do wykładowcy),
 • używanie w e-mailu do wykładowcy sformułowań kolokwialnych  typu "telefon mi siadł"  jest niedopuszczalne,
 • przed wysłaniem e-maila sprawdzamy, czy nie zrobiliśmy w nim błędów ortograficznych,
 • dołączanie do e-maila wszelkich załączników jest dopuszczalne pod warunkiem, że  są niezbędne i dotyczą treści e-maila.