Zajęcia dydaktyczne- semestr letni r.a.2022/2023

 

Wykaz przedmiotów realizowanych w semestrze letnim r.a.2022/2023 w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych WZPB

- Profilaktyka chorób metabolicznych, DLS I/DLN I- dr hab.n.med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM

- Podstawy dietetyki, DLS II- dr n.o zdr. Justyna Nowak (wykłady, ćwiczenia)

- Podstawy dietetyki, DLN II- dr n.o zdr. Justyna Nowak (wykłady, ćwiczenia)/ mgr Vivian Carbogno-Barnabe (ćwiczenia)

- Żywienie osób zdrowych, DLS II- dr n.o zdr. Justyna Nowak

- Wyposażenie techniczne, DLS II/DLN II- dr n.o zdr. Justyna Nowak

- Fizjologia żywienia człowieka, DUS I/DUN I- dr hab.n.med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM

- Patofizjologia niedożywienia i zaburzeń metabolicznych w nowotworach złośliwych, DUS II spec. Dietetyka onkologiczna- dr hab.n.med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM

- Terapia osób z zaburzeniami odżywiania- DUS II/ DUN II spec. Psychodietetyka-dr n.o zdr. Justyna Nowak

- Metodologia badań naukowych, ZPUS I- dr n.med. Aleksander Danikiewicz

- Propedeutyka chorób nowotworowych, ZPUS I spec. Koordynator w opiece onkologicznej- dr hab.n.med. Ewa Nowakowska-Zajdel, prof. SUM

- Patofizjologia kliniczna, ZPUS I spec. Koordynator w opiece onkologicznej- prof.dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska (wykłady); dr n.med. Aleksander Danikiewicz (seminaria)

 

Aktualne harmonogramy zajęć realizowanych w Katedrze Profilaktyki Chorób Metabolicznych WZPB są dostępne w systemie U10:  https://u10.sum.edu.pl.

Tematyka zajęć dydaktycznych znajduje się w Planach nauczania z poszczególnych przedmiotów.